Esame Viešpaties laukiami

„Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir 
esate prislėgti: aš jus atgaivinsiu!“ (Mt 11, 28)
Kviečiame dalyvauti Švenčiausiojo Sakramento adoracijoje, kuri vyksta penktadieniais
nuo 18.30 val. iki 19.30 val., Elektrėnų Marijos kankinių karalienės bažnyčioje.

Adoraciją koordinuoja:

Pirmąjį mėn., penktadienį – Gyvojo Rožinio draugija

Antrąjį mėn., penktadienį – Caritas

Trečiąjį mėn., penktadienį – Jaunimas

Ketvirtąjį mėn., penktadienį – Tikybos mokytojos

Penktąjį mėn., penktadienį – ŠeimosJėzus laukia mūsų Švenčiausiame Sakramente (šventasis Jonas Paulius II )