Šv. Kalėdų šventimas

Gruodžio 24 d. (šeštadienis) -  Šv. Kūčių ryto Šv. Mišios - 10 val.

ŠV. KALĖDŲ NAKTIES-PIEMENĖLIŲ ŠV. MIŠIOS - 21 val. Melsimės už vaikus ir šeimas.

Gruodžio 25 d. (Sekmadienis) -  ŠV. KALĖDŲ RYTO ŠV. MIŠIOS - 9 val. Melsimės už vaikus ir šeimas.

Gruodžio 26 d. (pirmadienis) – Antroji Kalėdų diena
Šv. Stepono kankinio šventė, Šv. Mišios – 10 val.

Gruodžio 27 d. (antradienis) – Šv. Jono, apaštalo ir evangelisto šventė, Šv. Mišios – 18 val.  Šv. Mišių metu  laiminamas vynas.

Gruodžio 28 d. (trečiadienis ) – Nekaltieji
  Vaikeliai, kankiniai Šv. Mišios 18val.,

Gruodžio 29 d. (ketvirtadienis) – Kalėdų penktoji diena Šv. Mišios 18 val.

Gruodžio 30 d. – ŠVENTOJI ŠEIMA: Jėzus, Marija ir Juozapas
Melsimės prašydami Dievo palaimos mūsų šeimoms. Šv. Mišios 18 val.

Gruodžio 31 d. (šeštadienis) - Padėkos už 2016 m. Šv. Mišios – 10 val. Po šv. Mišių Švenčiausiojo Sakramento adoracija iki 12 val.

Sausio 1 d. (Sekmadienis- Naujieji Metai:
Švč. M. Marijos, Dievo Gimdytojos iškilmė Šv. Mišios 10 val.ir 12 val. Švč. M. Marijos, Dievo Gimdytojos (Naujieji Metai) katalikams privaloma iškilmė.

Sausio 8 d. (sekmadienis)  VIEŠPATIES APSIREIŠKIMAS (Trys Karaliai) Šv. Mišios – 8.30 val., 10 val. ir 12 val. Bus laiminami kreida, auksas ir smilkalai.