Nauja parapijietė

Akvilė Marija
Gegužės 8 d. Elektrėnų bažnyčioje Krikšto sakramentas buvo suteiktas Akvilei Marijai. Sveikiname !
P.S. Nuotrauka publikuojama gavus tėvų sutikimą.