Naujas parapijietis

Rytis Gerardas

Gegužės 22 d. Elektrėnų bažnyčioje Krikšto sakramentas buvo suteiktas Ryčiui Gerardui. Sveikiname!
P.S. Nuotrauka publikuojama gavus tėvų sutikimą.