Mieli Elektrėnų parapijos žmonės


Mieli Elektrėnų parapijos žmonės,

  2017 metais birželio mėn. 25 dieną Visuotinė Bažnyčia ir Lietuva šventė
garbingo tautos sūnaus arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijos iškilmę-
tai pirmasis ir  išskirtinis  atvejis  visiems Lietuvos  tikintiesiems bei valstybei, kuri 2018 metų vasario mėn. 16 dieną  švęs Nepriklausomybės atkūrimo 100 metų jubiliejų.
    Šias brangias datas ateities kartoms norime įamžinti išliejant varpus, kurie būtų
dedikuoti Lietuvos valstybei, šventajam Kazimierui,Lietuvos globėjui ir palaimintajam Teofiliui Matulioniui, vyskupui,  kankiniui.    Varpų liejimo darbai atliekami  Jano Felčinskio varpų liejimo firmoje ir bus baigti 2018 metų gegužės mėnesį.
   Kad varpai suskambėtų mūsų bažnyčios bokštuose, kviečiame visus prisidėti prie šio kilnaus tikslo įgyvendinimo, skiriant  pagal savo galimybę finansinę paramą varpų liejimui.
   Aukoti galima:
 a/s LT597300010002503049,į.k.191243269,varpams,
arba bažnyčios raštinėje.

    Nuoširdžiai dėkojame už  pagalbą.

    Parapijos ekonominė taryba