Piligriminė kelionė į Telšius ir Žemaičių Kalvariją


PILIGRIMINĖ KELIONĖ - tai atsigręžimas į save, į Dievą, į savo artimą

       Liepos 6 dieną šeštą valandą ryto 40 Elektrėnų dekanato piligrimų išvyko į piligriminę kelionę. Kelionės metu mus visus lydėjo  malda,susikaupimas, ramybė, patriotinės dainos... Nepamiršome, kad į kelionę vykstame Valstybės dieną.
       Atvykome į Telšius, kur aplankėme  Šv. Antano Paduviečio katedrą. Maloniai mus sutikęs kunigas V. Daugėla, papasakojo apie katedrą, atrakino Gailestingumo duris, pro kurias įėję patekome į kriptą. Kunigas pasakojo, kad 1765 m. bernardinų iniciatyva ant aukščiausios miesto kalvos pastatyta mūrinė bažnyčia, nuo 1926 m. vadinama Šv. Antano Paduviečio bažnyčia. Įkūrus Telšių vyskupiją, bažnyčia tapo katedra. 1999 m. rugsėjį į Telšių katedros kriptą perkelti vyskupo V. Borisevičiaus palaikai.
 2009 m. birželio 14 d., Telšių miesto šventės dieną, pašventintos naujosios katedros durys, kuriose dailininkas Romualdas Inčirauskas papasakojo krašto krikščionybės ir kultūros istoriją ("Telšių Šv. Antano Paduviečio katedros centrinių durų reljefai Žemaitijos krikšto tema ").
       Pasimeldę, uždegę žvakeles katedroje,padėkoję kunigui už įdomų pasakojimą, išvykome į Žemaičių Kalvariją.
       Žemaičių Kalvarijos Švč. M. Marijos Apsilankymo bazilikoje liepos 6d.- kunigų diena. Meldėmės už Lietuvą. Meldėme Dievo palaimos visiems Lietuvos kunigams, jaunuoliams, esamiems bei naujiems pašaukimams. Kiekvienas piligrimas meldėsi ir savo intencija. Šv. Mišioms ir Kryžiaus keliui vadovavo J.E. Kauno Arkivyskupo augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas.
Malonu buvo matyti daug kunigų, atvykusių iš įvairių Lietuvos parapijų, o tarp jų ir mūsų parapijos vikarą kunigą Lauryną Visocką. Dėkojame jam, kad mums  padėjo kelionėje,  meldėsi kartu su mumis.
       Visų piligrimų vardu nuoširdžiai dėkoju Elektrėnų parapijos klebonui monsinjorui Jonui Sabaliauskui už kelionei gautą puikų autobusą, rūpestį piligrimais ir jų kelionėmis.

 Elena Janavičienė