Dievo tarno Teofiliaus Matulionio minėjimas

Rugpjūčio 20 d. Kaišiadorių katedroje minima Dievo tarno arkivyskupo Teofiliaus Matulionio mirties diena, meldžiama Viešpatį malonės turėti jį altorių garbėje. Jis mirė 1962 m. rugpjūčio 20 d. Šeduvoje, palaidotas Kaišiadorių katedros kriptoje. 2008 m. užbaigta jo kanonizacijos byla vyskupijoje ir perduota į Romą – Šventųjų skelbimo kongregaciją.

Minėjimo programa:

18 val. – konferencija (katedroje)

19 val. – šv. Mišias

20 val. – malda kriptoje

Rugpjūčio 20 d. apsilankyti kriptoje galima nuo 9.30 iki 18 val.

Rugpjūčio 20 d. Dievo tarno mirties diena taip pat minima Pivašiūnuose – Žolinės atlaiduose.