Žingsnis į Gavėnią

Mielieji, maloniai kviečiame dalyvauti Elektrėnų dekanato parapijos jaunimo susitelkimo popietėje „Žingsnis į Gavėnią“, skirtoje liturginiams metams kartu su vienuoliais pasitikti gavėnią.
Giliau apmąstysime gavėnios prasmę bei pašvęstąjį vienuoliškąjį gyvenimą. Į šią susitelkimo popietę dalyvaujantys mokytojai kviečiami atvežti penkis 8-11 kl. Mokinius.

Susitikimas vyks š.m. kovo mėn. 5d., 12 val. Elektrėnų bažnyčios salėje.Pabaigoje numatoma bendra Agape.Ketinantys dalyvauti šioje popietėje prašome užsiregistruoti iki š.m. vasario 28 d. tel:8-613-26200 Reda; 8-615-38646 Marytė
LAUKIAME JŪSŲ
Nuoširdžiai kuo daugiau JUS
lydinčios Dievo palaimos


Prasmingi susitikimai visuomet džiugina.Kovo 5 dieną Elektrėnų bažnyčioje susitelkimo popietėje "Žingsnis į gavėnią" Šv. Jono bendruomenės broliai vienuoliai Liudvikas ir Jonas bendravo su Elektrėnų dekanato jaunimu. Su broliais vienuoliais susitikti ir kartu giliau apmąstyti gavėnios prasmę bei pašvęstųjų gyvenimą atvyko jaunimas iš Vievio, Beižonių, Kietaviškių, Semeliškių, Pastrėvio. Broliai vienuoliai džiaugėsi aktyviu jaunimo dalyvavimu šv. Mišiose. Susitelkimo popietė baigėsi Agape bei brolių ir jaunimo pasidalijimu, kvietimais susitikti.
Džiugu dėl paliestų jaunimo širdžių