Viešpaties dangun žengimo iškilmė ir Tėvo dienos minėjimas


Birželio 1 d. Šeštinės – Viešpaties dangun žengimo iškilmė.

Lietuvoje minima tėvo diena, melsimės už gyvus ir mirusius tėvus.

8.30 val. šv. Mišios už tėvus.
10 val. Šeštinių procesija ir šv. Mišios,
Tėvų palaiminimas
19 val. šv. Mišios už tėvus.

Nuo birželio 1 d. iki rugsėjo 1 d. sekmadieniais
šv. Mišios aukojamos: 8.30 val., 10 val., 19 val.
Nuo birželio 12 d. šv. Mišios trečiadieniais aukojamos tik 19 val.