Paroda parapijos salėje

Maloniai visus kviečiame į religinės parodos
atidarymą, gruodžio 1 dieną 11.10 val.
 Elektrėnų Marijos Kankinių Karalienės
Bažnyčios salėje, kurioje eksponuojami 
Albinos Puliukevičienės gintariniai
religinės tematikos paveikslai ir
Gintvilės Janavičiūtės akmeniniai
Rožiniai - Rožančiai.
 Parodą galite aplankyti nuo
gruodžio 1 iki 25 dienos,
sekmadieniais nuo 11.10 min.