GOSPEL giesmės Elektrėnų bažnyčioje

Balandžio 25 d., sekmadienį, giedos Vilniaus šv. Jonų bažnyčios Gospel muzikos choras.
12 val - šv. Mišios (gieda Gospel choras).
13 val. - giesmės ir liudijimai.
Kviečiame dalyvauti!