Dėl pasiruošimo Eucharistijos sakramentui

Kviečiame susitikimui tėvus, kurių vaikai šiemet ruošis Pirmajai Komunijai Elektrėnų bažnyčioje. Elektrėnų parapijoje įprasta tvarka Pirmos Komunijos sakramentui gali ruoštis 4 klasės (pradinukai) ir vyresni. 

Pirmas susitikimas ir registracija - rugsėjo 14 d. po šv. Mišių (18.30 val.) parapijos salėje.

Kviečiame parapijos jaunimą taip pat suaugusius, kurie nėra priėmę Sutvirtinimo sakramento ir norinčius ruoštis šiemet priimti Sutvirtinimo sakramentą. Sutvirtinimo sakramentui gali ruoštis 9 klasės (I gimnazijos) moksleiviai ir vyresni. 

Pirmas susitikimas ir registracija - rugsėjo 12 d. po šv. Mišių (18.30 val.) parapijos salėje.