Vyskupo vizitacija

Šių metų gegužės mėnesį Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas Elektrėnų parapijoje atliko kanoninę vizitaciją. Ganytojas apžiūrėjo parapijos raštvedybą, lėšų panaudojimą, domėjosi bažnyčios ir klebonijos materialiniu stoviu. Susitiko su parapijos kunigais - mons. klebonu Jonu Sabaliausku, vikaru Tadu Pikteliu, altarista Stanislovu Čiupala. Bendravo su parapijos ekonomine ir pastoracine taryba, su parapijoje veikiančių grupių atstovais. 

Gegužės 28-ąją vykusioje šventinėje vizitacijoje Jo Ekscelencija teikė ir Sutvirtinimo sakramentą 57 Elektrėnų parapijos ir 12 Kietaviškių parapijos sutvirtinamųjų. Sutvirtinimo šventė prasidėjo iškilmingu vyskupo pasitikimu šventoriuje, iškilmingai įžengus į bažnyčią klebonas mons. J. Sabaliauskas perskaitė 5-erių metų parapijos veiklos ataskaitą. 

Iškilmingų Šv. Mišių metu Jo Ekscelencija nestokojo gražių žodžių sutvirtinamiesiems - linkėjo būti kelionės, o ne knygos krikščionimis, atrasti savo pašaukimą, nebijoti iššūkių ir neleisti niekam atimti jaunystės džiaugsmo.

Rimantė Jagelavičiūtė

Šventės nuotraukas galima peržiūrėti parapijos galerijoje (nuotr. aut. Vytautas Suslavičius)