Elektrėnų ir Vievio parapijų jaunimo ir šeimos dienos

Visuomet džiaukitės Viešpatyje! Ir vėl kartoju: džiaukitės! (Fil 4, 4)
Jaunimo diena 2016-04-09.
Šeimos diena 2016-04-10.