Kviečiame dalyvauti Kaišiadorių vyskupijos 90-mečio sukakties minėjime

Paskutinę Velykų liturginės iškilmės dieną Visuotinė Bažnyčia švenčia Dievo Gailestingumo sekmadienį. Tą dieną Kaišiadorių katedroje bus švenčiami Dievo gailestingumo atlaidai, suteikti katedros Dievo Gailestingumo koplyčiai, ir paminėta Kaišiadorių vyskupijos 90-mečio sukaktis. Kaišiadorių vyskupija buvo įsteigta 1926 m. balandžio 4 d. Apaštaline konstitucija Lituanorum gente (Lietuvių tauta), Lietuvoje įsteigus Bažnytinę provinciją su 5 vyskupijomis – Kaišiadorių, Panevėžio, Telšių, Vilkaviškio ir Kauno arkivyskupija.

Šia proga, Dievo gailestingumo sekmadienį - balandžio 3 d. - Kaišiadorių katedroje 12 val. bus švenčiamos iškilmingos šv. Mišios, dalyvaus svečių vyskupų. Kaišiadorių vyskupijos tikinčiuosius ir svečius kviečiame dalyvauti iškilmėje.