Už tėvynę Lietuvą Šv. Mišios 10 val.
17.30 val. Kryžiaus kelias ir Švč. Sakramento adoracija,
atsiprašymas Dievo už tuos, kurie nepakankamai įvertino laisvės dovana.