Ypatingi Dievo Gailestingumo metai
parapijos bendruomenėje

 Kaip patirti gailestingąją Dievo meilė?

Dievo gailestingoji meilė patiriama per maldą.
Penktadieniais 18.30 val, kviečiame dalyvauti Švenčiausiojo Sakramento adoracijoje. Kartu su bendruomenę adoruoti Jėzų Švenčiausiame Sakramente, šioje maldoje esame vedami į giliausią Dievo meilės ir gailestingumo patirtį, melsdamiesi kartu Dievo Gailestingumo litaniją ir Gailestingumo vainikėlį.

Penktadieniais, Jėzaus mirties ant kryžiaus valandą - 15 val., kviečiame parapijiečius namuose o jei įmanoma ir darbo vietose, melstis  kalbėdami Dievo Gailestingumo vainikėlį, ir taip kartu jungtis į Visuotinės Bažnyčios maldą visame pasaulyje, dėkojant už Dievo Gailestingumo malonė ir patirtį.

Kviečiame penktadieniais bažnyčioje parapijos jaunimą kartu burtis į maldos grupelę ir 15 val. melstis įvairiomis intencijomis kalbant Gailestingumo vainikėlį.

Kviečiame parapijiečius norinčius pažintį Šv. Raštą - mokytis Jį skaityti ir juo melstis, pirmas susitikimas vyks bažnyčioje balandžio 6d.19val.

Dievo gailestingąją meilę patirti per Atgailos sakramento malone.
Visiems norintiems susitaikyti ir patirti Dievo gailestingąją meilę ir atleidimą per Atgailos sakramentą mūsų bažnyčioje: išpažinčių klausoma kiekvieną dieną pusvalandį prieš Šv. Mišias.
Gavėnios laike bendruomeninis Atgailos sakramento šventimas - Kovo 18d.18 val.
Esant poreikiui  dvasiniam pokalbiui parapijiečiai yra kviečiami  išanksto suderinti susitikimo laiką su kunigu bažnyčios raštinėje.
Bažnyčioje galima įsigyti knygutę: „Pasiruošimas išpažinčiai“.

Dievo gailestingoji meilė patiriama per Ligoniu sakramento malonę.
Trečiadieniais Abromiškių reabilitacinės ligoninės koplyčioje 16 val. aukojamos Šv.Mišios už ligonius, prieš Šv. Mišias yra klausoma išpažinčių ir esant poreikiui teikiamas Ligonių sakramentas.

Ketvirtadieniais 16 val. kunigas lankosi Elektrėnų miesto ligoninėje, kurioje apklausti ligoniai gali atlikti išpažintį, priimti Švč. Sakramentą ir Ligonių sakramentą.

Parapijiečiams, kurie jau negali dalyvauti sekmadieniais Šv. Mišiose, kviečiame artimuosius gavėnios laikotarpiu, o ypač vasario 11 dieną pakviesti kunigą suteikti reikalingus sakramentus, kad ir jie jaustusi pilnaverčiais parapijos nariais.

Pirmaisiais mėnesio ketvirtadieniais kai 18 val. aukojamos šv. Mišios už ligonius, bei kiekvieną ketvirtadienį kai meldžiame už ligonius į Šv. Joną Paulių  II – ąjį, kviečiame į bendrą maldą už sergančiuosius ir kenčiančius ir taip ieškoti gelbstinčio ir gydančio Jėzaus veido.
Pivašiūnuose Dievo gailestingumo dvasia švęsime Švenčiausiosios Mergelės Marijos Dangun Ėmimo iškilmę ir visą aštuondienį. Jubiliejų skirtą ligoniams, neįgaliesiems ir slaugytojams švęsime Pivašiūnuose, rugpjūčio 20 dieną, šeštadienį 10 ir 12 val. Šv. Mišiose.

Keliaudami  - piligrimystėje maitinkime savo dvasią
Kviečiame pagal savo jėgas atlikti piligriminę kelionę prie Šventųjų durų Romoje arba piligrimams atvertas Šventasias duris Lietuvos šventovėse.
Kviečiame parapijiečius įsigyti bažnyčioje Piligrimo pasą.
Pirmoji piligriminė kelionė vyks Kovo 19 dieną į Kaišiadorių katedrą.

Kviečiame parapijiečius kovo 13 d. 11.10 val. parapijos salėje žiūrėti filmuotą medžiagą apie seserį  Šv. Faustiną – Gailestingumo apaštalę.

Kviečiame dalyvauti ypatingojo jubiliejaus metų pagrindinėje iškilmėje vyskupijoje rengiama Antrąjį Velykų (Dievo gailestingumo) sekmadienį. Į iškilmingas Šventąsias mišias katedroje, 12 valandą,  vyskupas kviečia visų parapijų tikinčiuosius: šeimas ir jaunimą, maldos grupių narius, karitietes, tikybos mokytojus ir katechetus.