Lietuvos Jaunimo Dienos Alytuje

Birželio 27-28 dienomis Alytaus miestą užplūdo tūkstantinė tikinčio jaunimo minia. Iš atokiausių šalies kampelių šie žmonės susirinko kartu švęsti jau 7-ųjų Lietuvos Jaunimo dienų „Kur jūsų lobis, ten ir jūsų širdis“. Visų ilgai lauktame renginyje dalyvavo ir mūsų parapijos jaunimas.
Šeštadienio rytą Lietuvos jaunimo Dienų dalyvius Alytuje pasitiko gausus būrys šypsenomis pasipuošusių savanorių. Jie lobio ieškotojų laukė nakvynės vietose, draugiškai bei šiltai sveikinosi gatvėse, trykšte tryško gera energija ir laime.

Vidurdienį Alytaus sporto ir rekreacijos centre prasidėjo bendrystės šventė! Atidaryme skambėjo buvusių LJD himnai, vyko vyskupijų prisistatymai. Po skanių pietų jaunimo parke, dalyviai sugrįžo atgal į centrą klausytis J. E. Kauno arkivyskupijos vyskupo augziliaro Kęstučio Kėvalo katechezės apie mūsų širdies turtą. Vėliau jaunimas išsiskirstė po įvairias Alytaus miesto erdves į teminius susitikimus, kuriuos galėjo išrinkti iš gausaus pasiūlymų sąrašo: „Pažink save“ komanda kalbėjo apie kūno lobį, br. Paulius Vaineikis supažindino su menu bažnyčioje, grupė ICHTUS kvietė šlovinimui, Benas Ulevičius lygino Evangeliją ir metalo muziką.
Taip pat, vyko daug įvairių užsiėmimų apie dalijimosi, žurnalisto, aktoriaus, kariuomenės ir policijos lobius bei turtus. Po vakarienės, sugrįžus į sporto ir rekreacijos centrą, atėjo metas susitaikyti ir vėl susidraugauti su Dievu. Dalyviams drąsos eiti išpažinties įkvėpė amerikietis pranciškonas Tėvas Stan Fortuna. Vienuolis atkakliai teigė, kad mums reikia gailestingojo Dievo meilės, todėl prie galybės kunigų, klausančių išpažinties, nusidriekė milžiniškos eilės. Draugystės su Dievu vakarą giesmėmis puošė LJD choras. Šeštadienio renginio programą vainikavo Švč. Sakramento pagarbinimas.
Sekmadienio rytą prasidėjo Gailestingumo vainikėlio malda, o po jos, nuo Sporto ir rekreacijos centro su giesmėmis jaunuoliai patraukė link Alytaus Rotušės aikštės, bendrystėje švęsti Šv. Mišių. Visą renginį vainikavo br. Stan Fortunos koncertas, po kurio, kad ir kaip būtų gaila, teko sugrįžti į namus.
Lietuvos Jaunimo dienos kiekvienam dalyvavusiajam širdyje paliko tikrai neišdildomų įspūdžių. Gerais prisiminimais dalijasi ir Elektrėnų parapijos jaunimas:
„Jaunimo Dienos Alytuje yra pirmosios, kuriose aš dalyvavau. Man šis renginys labai patiko.

Tai buvo didelė patirtis ir suvokimas, kad mūsų Lietuvoje gausu tikinčio jaunimo.“Kamilė Okuškaitė
„Jaunimo dienos padarė didelę įtaką mano tikėjimo ir gyvenimo kelyje. Taip pat labai patiko choro giesmės.“ Dovydas Norkūnas
„Lietuvos Jaunimo Dienose labiausiai patiko br. Pauliaus Vaineikio OFM vestas užsiėmimas apie meną bažnyčioje bei itin sužavėjo eisena link Rotušės aikštės.“ Kamilė Ratkevičiūtė
„Šioje LJD mane labiausiai palietė J. E. Kauno arkivyskupijos vyskupo Kęstučio Kėvalo katechezė ir draugystės su Dievu vakaras, buvo smagu vėl pamatyti, kiek daug tikinčio jaunimo yra Lietuvje.“


Rimantė Jagelavičiūtė
Su didele pagarba dėkojame visiems LJD organizatoriams, savanoriams bei vadovams, kurie prisidėjo prie to, kad bendrystėje ir su neapsakomu galėjome dalintis savo tikėjimu! Taip pat su neapsakomu nekantrumu jau laukiame kitų Lietuvos Jaunimo Dienų!