Šventojo apaštalo Pauliaus kursas

Ruošiantis Lietuvos jaunimo dienoms, Vilkaviškio vyskupijos Jaunimo centras organizuoja šventojo apaštalo Pauliaus kursą.

"Šiandien kaip niekad yra svarbu evangelizuoti tuos, kurie jau yra pakrikštyti, tad šventojo apaštalo Pauliaus kursas skirtas evangelizuotųjų ugdymui, kurie pirmieji turi skelbti Gerąją Naujieną".

Kursas skirtas suaugusiems asmenims (18+)- jaunimo lyderiams, katechetams, mokytojams, pastoracinės tarybos nariams.Kursas vyks birželio 1 -
7 dienomis, Liškiavoje.Auka 30 eurų

Kurso dalyvių VilkaviškioJaunimo centras paprašys pagelbėti Alytaus miesto misijose birželio 25-26 d. :)
Jeigu reiktų mokyklai rašto, kad mokytojus išleistų, Vilkaviškio vyskupijos Jaunimo centras tuo pasirūpintų.
Jei turite savo parapijos aktyvaus jaunimo ar jaunimo lyderių nuo 18 m., pasiūlykite jiems šią galimybę.
VISI, NORINTYS DALYVAUTI, KUO SKUBIAU TEGUL REGISTRUOJASI el. paštu: jaunimo.vvjc@gmail.com