Verbų sekmadienis


VERBŲ (VIEŠPATIES KANČIOS) SEKMADIENIS
(Kovo 20 d.)

Didžioji savaitė prasideda Verbų, arba Viešpaties kančios, sekmadieniu, kuris sujungia Kristaus karališkojo triumfo pranašystę ir jo Kančios paskelbimą. Viešpaties įžengimo į Jeruzalę atminimas pagal senovinį paprotį švenčiamas iškilminga procesija: tikintieji giesmėmis ir gestais mėgdžioja žydų vaikus, išėjusius pasitikti Viešpaties ir giedojusius Jam „Osana“. Procesija gali būti rengiama tik vieną kartą prieš gausiai žmonių lankomas Mišias. Šioje procesijoje tikintieji nešasi palmių ar kitokių medžių šakeles. Prieš procesiją palmių ar kitos šakelės palaiminamos. Po procesijos jos saugomos namuose ir primena tikintiesiems Kristaus pergalę, kurią jie šventė procesijoje. Žodžio Liturgijoje skelbiamas Kančios pasakojimas.  

Programa: 

10 val., programa skirta Verbų sekmadieniui ir popiežiaus Šv. Jono Pauliaus II atminimui „Karolio Voitylos paslaptis“. Skambės gražiausios giesmės Šv. Jono Pauliaus II poezijos tekstais

Atlikėjai: LIUDAS MIKALAUSKAS (bosas)
AUDRONĖ JUOZAUSKAITĖ (koncertmeisterė)

Po koncerto Verbų  palaiminimas, procesija,  šv. Mišios.

13 val., -  Verbų  palaiminimas, šv. Mišios.


LIUDAS MIKALAUSKAS (bosas)

AUDRONĖ JUOZAUSKAITĖ (koncertmeisterė)