Kunigo jubiliejus

2014 03 05 diena Elektrėnų parapijos altarista
kunigas Stasys Čiupala mini 60 metų amžiaus jubiliejų