Kovo 19 - oji Kaišiadorių vyskupijos globėjo šventojo Juozapo diena

Kovo 19 dieną Kaišiadorių vykupijos šv. Juozapo globėjo dieną,
Jo ekscelencija vyskupas emeritas Juozas Matulaitis
minį 50 -ies metų kunigystės šventimų jubiliejų ir konsekravimo vyskupu sidabrinį jubiliejų.
Padėkos šv. Mišios bus aukojamos už vyskupą emeritą ir Jo ekscelencijos jubiliejus
Kaišiadorių katedroje kovo 19 dieną 11 valandą ir 23 dieną 12 valandą.
Kovo 19 dieną Elektrėnų bažnyčioje šv. Mišios 10 ir 18 valandomis,
melsimės dėkodami Dievui už šventojo Juozapo globą
Romos katalikų visuotinei bažnyčiai,
Kaišiadorių vyskupijai ir
Elektrėnų parapijos šeimoms.