Elektrėnų dekanate kunigo laidotuvėsMirė Vievio parapijos altarista kunigas Romualdas Šalčiūnas:

gimė - 1928 04 23,

įšventintas kunigu - 1957 04 17,

paskirtas į Vievio parapija altaristos pareigoms 2002 08 01,

mirė 2014 03 05,

pašarvotas Vievio Šv. Onos bažnyčioje,

laidotuvių šv. Mišios 2014 03 06, 18 val., ir 2014 03 07, 13 val.,

laidotuvės 2014 03 07 po šv. Mišių, Vievio bažnyčios šventoriuje.

Amžinąjį atilsį duok mirusiam, Viešpatie, ir amžinoji šviesa jam tešviečia.

Tegul ilsisi ramybėje. Amen