"Pažinkime Bibliją - Dievo Žodį, skirta mums"2015 m., tęsiame susitikimų ciklą: "Pažinkime Bibliją  - Dievo Žodį, skirta mums"


Kviečiame katalikus, tikinčiuosius, besidominčius Šventuoju Raštu ir namuose Bibliją skaitančius į Šventojo Rašto skaitymus. Elektrėnų sav. Viešosios bibliotekos salėje vyks susitikimai, kurių metu skaitysime patį Biblijos tekstą ir gilinsimės į tai ką jis nori pasakyti Skaitytojui; dalis laiko bus skirta ir bendriesiems klausimams apie Bibliją (skaitymo sunkumai, Šventojo Rašto santykis su mokslu ir t.t.). Jei turite kviečiame atsinešti Bibliją – Šventajį Raštą, arba Senojo Testamento dalį/is.

Susitikimai vyks trečiadieniais 18 val.: gegužės 13 ir 27 dienomis. Nagrinėjame Senojo Testamento Pradžios knygą - 42 ir sekančius skyrius.

Susitikimus koordinuoja: Šv. Rašto dėstytojas, Romos katalikų kunigas Algirdas Akelaitis.
Susitikimus organizuoja: Romos katalikų – Elektrėnų Marijos kankinių karalienės parapija.
Susitikimai nemokami, esate laukiami! http://www.youtube.com/watch?v=_99E5Jy2QSU&list=PLHDMFec_Ksgbw8s91GllYJa6E_cU_bbhe
http://www.youtube.com/watch?v=fGsjAL3u0UM
http://www.youtube.com/watch?v=42K1pdUYCk8
Įvadas į Morkaus Evangelija https://www.youtube.com/watch?v=ju-6BPq6NH0