Šeimų stovykla


Šeimos stovyklavo Varkalėse! Šeimos turi vienytis, kad stiprindamos viena kitą atlaikytų gyvenimo iššūkius, kurių apstu kasdienybėje. Esame pašaukti tarnauti Meilei: nugalėti blogį gerumu, atleisti 77 kartus ir mylėti, mylėti, mylėti... Ilgąjį liepos (Mindauginių) savaitgalį šeimos iš Elektrėnų ir Širvintų kartu su vikaru Laurynu Varkalėse stovyklavo jau trečią kartą. Stiprėjome fiziškai ir dvasiškai. Gyvenome palapinėse: naktimis jas plovė ir „šventino“ vasaros audrutės, dieną džiovino meili saulutė... Kas rytą mankštinomės „Su mamyte ir tėtuku“, o valgyti nepradėdavome be maldos. Stovykloje kelis kartus aukotos Šv.Mišios, meldėmės rožinį „kitaip“, daug žaidėme, varžėmės „Šeimų olimpiadoje“, kartu su visa tauta pasaulyje kėlėme Trispalvę, giedojome Himną, vyko žygiai „Į kalnus ir jūras“, buvo atidarytas mobilus kino teatras ir net šokių arena. Vėlų vakarą labai smagu buvo pasėdėti prie laužo. Stovykloje turėjome svečių. Kunigas Povilas kalbėjo apie atleidimą. Pasirodo, kiekvienas turime kam atleisti ir ko atsiprašyti. Ir tai nėra taip lengva. Visi esame sužeisti, todėl suklystame. Svarbiausia yra ryžtis atleisti kitam ir sau, susitaikyti su Dievu tame, ko nesuprantame. Tikrai išlaisvinti žmogų gali tik Dievo malonė. Kunigas Algis kalbėjo apie šių dienų Galijotus, gąsdinančius labiau mus, nei mūsų vaikus. Jei yra priešas, atsiras ir skydas nuo jo apsiginti. Dievas neišleido į pasaulį vaikų vienų, bet davė jiems tėvus, kurių padedami vaikai užauga ir sustiprėja pasauliui. Mes, suaugę, turim nepriekaištingą autoritetą- Jėzų. Jo padedami galime įveikti negandų jūras. Garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė geros valios žmonėms!