KAIŠIADORIŲ VYSKUPIJOS JAUNIMO DIENOS

KAIŠIADORIŲ VYSKUPIJOS JAUNIMO DIENOS Rugpjūčio 19 – 20 dienomis Pivašiūnuose Kaišiadorių vyskupijos jaunimo diena. • Tema: „PER KRYŽIU Į ŽVAIGŽDES!” • Tikslas: Pažinti Arkivyskupą Teofilių Matulionį ir mokytis grįsti savo gyvenimą jo pavyzdžiu. • Dalyviai: jaunimas nuo 14 metų iki 35 metų • Renginio vieta: Pivašiūnų vidurinė mokykla • Renginio laikas: pradžia – rugpjūčio 19d. 14.00 – 15.30 val. registracija pabaiga – rugpjūčio 20 d. 16.00 val. • Atsivežti: - nepilnamečiams būtinas tėvų sutikimas (tiems kas dalyvauja piligriminėme žygyje reikia dviejų tėvų sutikimu: Abu sutikimus - Piligirminiam žygiui ir Jaunimo dienai, galite pasiimti iš vikaro. - paklotėlį ir miegmaišį - jaunimo dienų dalyvio auka: 15 litų. (Tiems kurie eis piligirmystę ir dalyvaus Jaunimo Dienose, dalyvių registracija atvykus į Varkales rugpj. 14 d.). Dalyvio auka neturėtu būti kliutis dalyvauti Jaunimo Dienose, tad jei kyla dėl to sunkumu, praneškite mums registracijos metu. • Registracija: iki rugpjūčio 10 d. (Jaunimo centre: tel. 8 346 60099, mob. 863144444 ar el.paštu: jaunimo.c@ks.lcn.lt ; kvjcentras@gmail.com (atsisžvelgaint į galimybes, prašytume, kad dalyviai registruotusi el. paštu jaunimo.c@ks.lcn.lt). Su pagarba KVJC Vadovas Tomas Švenčionis.