Birželinės pamaldos

Nuo seno birželio mėnuo yra skirtas
Švč. Jėzaus Širdies garbei.
Šį mėnesį bažnyčiose švenčiamos birželinės pamaldos, giedama Švč. Jėzaus Širdies litanija,
taip pat kitos maldos.
Mūsų bažnyčioje birželinės pamaldos vyks:
šiokiadieniais - 18.30 val.
šeštadieniais - sekmadieniais - 9.30 val.

Nuo birželio 1 d. iki rugsėjo 1 d. sekmadieniais
šv. Mišios aukojamos: 8.30 val., 10 val., 19 val.