SKELBIMAS

Devintines švęsime birželio 26 d. Po 10 val. Šv. Mišių, kviečiame dalyvauti Devintinių procesijoje, apeinant altorėlius.

Pagerbiant popiežiaus Benedikto XVI 60 m. kunigystės jubiliejų, melsimės Švč. Sakramento adoracijose, kurių intencija - melstis už kunigus ir melsti naujų pašaukimų į kunigystę.

Birželio 26 d. po procesijos prasideda Švč. Sakramento adoracija. Tądien ji tęsis iki vidurnakčio t. y. 24 val.

Nuo birželio 27 d iki 30 d. adoracija vyks valanda iki vakarinių Šv. Mišių – nuo 18 iki 19 val.

Liepos 1 d. Jėzaus Širdies šventėje adoracija prasidės po 10 val. Šv. Mišių ir tęsis iki 19 val. vakarinių Mišių.