Dalyvaukime atlaiduose

Nuo seno gegužės mėnuo yra skirtas Švč. M. Marijos garbei. Šį mėnesį bažnyčiose švenčiamos gegužinės pamaldos, giedama arba skaitoma Švč. M. Marijos litanija, kitos maldos.

Kiekvieną gegužės mėnesio sekmadienį gegužinės pamaldos taip pat vyksta ir Guronyse. Gegužės 8 dieną (sekmadienį) Guroniu Rožinio slėpiniu kelio koplyčioje bus švenčiami šv. Juozapo Darbininko atlaidai; šia proga vyskupas J. Matulaitis pašventins šv. Juozapo Darbininko skulptūrą – statulą. Mišių pradžia - 15.30 val. Pamaldoms vadovaus Kaišiadorių vyskupas. Kviečiame dalyvauti!

Elektrėnų parapijiečiai Gegužės 8 d. kviečiami važiuoti į Guronys autobusu 14.30 val. nuo Cento parduotuvės.