Sausio 13-tosios minėjimas Elektrėnų bažnyčioje

Šiais metais, sausio 13 d., minime 20-tąsias laisvės gynėjų aukos prie Vilniaus televizijos bokšto metines.
Kviečiame Jus drauge paminėti šią svarbią tautos datą:

10 val. - Šv. Mišios
11 val. - Parapijos salėje bus rodoma Kietaviškių pagrindinės mokyklos paruošta programa