Pagerbta Elektrėnų parapijos Caritas vadovė

Sausio 27 dieną Kėdainių daugiakultūrinio centro salėje susirinko apie 100 nevyriausybinių organizacijų atstovų ir savanorių.

Lietuvos „Carito“, „Maisto banko“ ir Lietuvos Raudonojo Kryžiaus savanoriams už pagalbą įgyvendinant Maisto iš intervencinių atsargų tiekimo labiausiai nepasiturintiems asmenims (MIATLNA) programą dėkojo Žemės ūkio ministras Kazys Starkevičius, viceministras Aušrys Macijauskas, Rinkos reguliavimo agentūros vadovas Paulius Lukševičius. Susirinkusius renginio dalyvius pasveikino Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas, Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius. Lietuvos "Caritas" organizacijos generalinis direktorius kun. Robertas Grigas sveikindamas pobūvio dalyvius sakė, kad "Caritas savanorių veikla parodo susiformavusią pilietinę savimonę, solidarumą su vargstančiais, kartu ji skatina nebūti abejingais ir kitus."

Tarp daugelio nominuotų buvo ir Kaišiadorių vyskupijos Caritas savanorės. Žemės ūkio ministras įteikė asmeninį padėkos raštą Elektrėnų parapijos Caritas ilgametei talkininkei Aldonai Frejuvienei.

Stanislav Chveduk