Naujas parapijietis

Artūras

Rugpūčio 14 d. Elektrėnų bažnyčioje šventuoju Krikšto sakramentu į Katalikų Bažnyčios bendruomenę džiaugsmingai buvo priimtas Artūras. Sveikiname naująjį Elektrėnų parapijietį!