Jaunimo piligrimystė Taize bendruomenėje

Parapijos jaunimas drauge su klebonu prieš išvykdami į kelionę

Rugpjūčio 21 d., Šv. popiežiaus Pijaus X dienoje, grupelė Elektrėnų parapijos jaunimo atstovų išvyko į Taize bendruomenę Prancūzijoje. Ši kelionė organizuojama drauge su Fraiburgo šv. Alberto parapijos jaunimu. Elektrėnų parapija drauge su Fraiburgo šv. Alberto parapija užmezgusi bičiulystės ryšius. Linkime prasmingos kelionės ir laukiame sugrįžtančių!