DĖKOJAME REMĖJAMS!

Rugpjūčio 22 d. buvo švenčiami Elektrėnų parapijos Švč. M. Marijos Kankinių Karalienės tituliniai atlaidai bei Elektrėnų miesto bendruomenės šventė. Parapija ir miesto seniūnija sulaukė geros valios remėjų, kuriems nuoširdžiai dėkojame ir meldžiame jiems Dievo palaimos.

Miesto ir parapijos šventės remėjai:
AB "EMPOWER" - dir. Bronius Pargaliauskas
UAB "POŽEMINIAI DARBAI" - dir. Raimondas Baikštys
UAB DK "LAMANTINAS" - dir. Danguolė Bradauskienė
Viktoras Kartenis
Laisvis Pagareckas
Darius Kmelnickas
Darius Piliponis
Rimantas Raulinaitis
Vytautas Rastenis
Dainius Kubilius

Darbais pagelbėjo:
UAB "Kelda"
UAB "Elektrėnų komunalis ūkis"
UAB "Elektrėnų švara"
UAB "Elektros pasaulis"

Teatlygina jums Dievas!