Naujas parapijietis

Augustas

2010 m. liepos mėn. 3 d. Krikšto sakramentu Katalikų Bažnyčios nariu, Elektrėnų parapijiečiu tapo Augustas. Sveikiname!

P.S. nuotrauka publikuojama gavus tėvų sutikimą.