Nauja parapijietė

Emilija
2010 m. liepos mėn. 10 d., Elektrėnų bažnyčioje Krikšto sakramentu nauja krikščione-katalike, Elektrėnų parapijiete tapo Emilija. Džiaugsmingai sveikiname!