Naktinė adoracija


Likus mėnesiui iki atlaidų, liepos 22-osios naktį, Elektrėnų bažnyčioje vyko naktinė adoracija. Per visą naktį bažnyčia buvo atvira, pasimelsti atvykdavo šeimos, pavieniai tikintieji, jaunimas. Maldos budėjimo metu buvo giedamos liaudiškos, jaunimo, Taize bendruomenės giesmės, melstasi litanijomis, Rožinio malda, psalmėmis, garbintas Jėzus tyloje... Kiekviena nakties maldos valanda paskirta atskirai intencijai - užtariant Viešpačiui mūsų parapijos bendruomenės šeimas, jaunimą, kunigus, ligonius, bedarbius, ir t.t...
Atėjusieji pasimelsti džiaugėsi nepaprasta ramybę, kurią dovanoja Eucharistinis Jėzus, džiaugėsi nuoširdžiomis jaunimo giesmėmis ir ištverminga malda.