Pasitarimas dėl atlaidų

2010 m. liepos mėn. 15 d. įvyko Elektrėnų parapijos klebono, parapijos pastoracinės tarybos narių ir Elektrėnų miesto seniūno bendras pasitarimas dėl titulinių Švč. M. Marijos - Kankinių Karalienės atlaidų šventimo. Šiais metais Elektrėnų parapija, miestas ir savivaldybė švenčia jubiliejines sukaktis, todėl ir atlaidams numatoma surengti turiningesnę programą nei įprastai kasmet būna. Siekiama, kad Elektrėnuose, kaip ir daugelyje Lietuvos miestų, atlaidai taptų visos miesto bendruomenės švente.
Šiais metais tituliniai Elektrėnų bažnyčios atlaidai bus švenčiami rugpjūčio 22 d. (sekmadienį).