Kristaus Kančios ir Prisikėlimo švenčių tvarka


Didysis Penktadienis (balandžio 2 d.) – Kryžiaus kelio stočių maldingas apmąstymas – 18.15 val.
Viešpaties Kančios pamaldos – 19 val.

Didysis Šeštadienis (balandžio 3 d.) – nuo 9 val. kviečiame parapijiečius ateiti asmeniškai pasimelsti prie velykinio Kristaus kapo.
Velyknakčio pamaldos - 21 val. Atsineškime indelį su vandeniu bei žvakę Krikšto pažadų atnaujinimui.

VELYKOS (balandžio 4 d.) – Iškilmingos Velykų ryto pamaldos – 8 val. (Procesija ir šv. Mišios)
Po šv. Mišių bus laiminami Velykų stalo valgiai.

II-oji Velykų diena (balandžio 5 d.) – 10 val. šv. Mišios.