Atgailos pamaldos

Maloniai kviečiame mielus parapijiečius į Gavėnios susitaikinimo (Išpažinties) sakramento šventimą Elektrėnų bažnyčioje


Kovo 26 d. (penktadienis)
Pamaldų pradžia: 16 val.


Išpažinčių klausys Elektrėnų ir aplinkinių parapijų kunigai.
Pamaldų metu bus giedami „Graudūs verksmai“, apmąstomos Kryžiaus kelio stotys, švenčiama Eucharistija.

Pasinaudokime sudaryta galimybe atlikti velykinę išpažintį ir švęsti Velykas su tyra „neraugintos duonos“ širdimi!