Aukos nukentėjusiems nuo žemės drebėjimo HaityjeElektrėnų parapijos bažnyčioje iki vasario 14 d. bus renkamos aukos nukentėjusiems nuo žemės drebėjimo Haityje. Surinktos aukos per Kaišiadorių vyskupijos kuriją bus perduotos Vatikano nunciatūrai (ambasadai) Lietuvoje. Nuncijus visų Lietuvos katalikų aukas perves į Katalikų Bažnyčios tvarkomą paramos Haičiui sąskaitą. Popiežius Benediktas XVI viso pasaulio katalikų vardu garantavo paramą Haičiui. Lietuvos vyskupai taip pat ragina nelikti abejingiems nukentėjusiems.