Pranešimai

Rodomi įrašai nuo Kovo, 2018

Piligriminė kelionė

Vaizdas
Maloniai kviečiame balandžio 15 d. dalyvauti piligriminėje kelionėje į Kaišiadorių Kristaus Atsimanymo katedrą.
17.00 val. Švenčiausio sakramento adoraciją, dvasinio pokalbio bei išpažinties galimybė.
18.00 val. Šv. Mišios prie pal. Teofiliaus sarkofago aukotojų intencijomis.
Išvykstame 16 val. iš aikštelės prie Elektrėnų bažnyčios, sustosime aikštelėje prie Elektrėnų policijos komisariato ir prie parduotuvės „Ikiukas“.
Dėl kelionės kreiptis į Eleną Janavičienę,tel. 865099254
                                       Danutę Sabonienę, tel. 860138430

Piligriminis žygis Alytus-Pivašiūnai-Onuškis-Trakai

Vaizdas

Pamaldų tvarka Velykų Tridienyje

Vaizdas
Pamaldų tvarka Velykų Tridienyje Elektrėnų bažnyčioje
Didysis Ketvirtadienis
 ( kovo 29 d.) šv. Mišios  Viešpaties Paskutinės vakarienės atminimui 19 val.
Didysis Penktadienis (kovo 30 d.) Kryžiaus kelio stočių apmąstymas 18 val., Viešpaties kančios pamaldos19 val.
Didysis Šeštadienis (kovo 31 d.) nuo 9 val. kviečiame parapijiečius ateiti asmeniškai pasimelsti prie Kristaus kapo. Velyknakčio pamaldos21 val. (atsinešame Krikšto žvakes ir indelį su vandeniu).
Viešpaties Prisikėlimas - Šv. Velykos (balandžio 1 d.) Velykų ryto pamaldos8.00 val
Antra Šv. Velykų diena (balandžio 2 d.) šv. Mišios 10 val.

Atgailos pamaldos

Vaizdas
GAVĖNIOS SUSITAIKYMO SAKRAMENTO (išpažinties) ŠVENTIMAS
MŪSŲ BAŽNYČIOJE VYKS ŠIŲ METŲ KOVO MĖN. 23 D. 17 VAL.
Pradžia: 17 val. Dievo Žodžio liturgija Sąžinės peržvalga Asmeninė išpažintis Kryžiaus kelio stočių apmąstymas Šv. Mišios
Susitaikymo sakrameto (išpažinties) šventimui patarnaus kunigai švečiai: Kun. Mindaugas Grenda Kun. Gintautas Jančiauskas Kun. Gediminas Tamošiūnas

Verbų sekmadienis

Vaizdas
VERBŲ (VIEŠPATIES KANČIOS) SEKMADIENIS (kovo 25 d.)
Didžioji savaitė prasideda Verbų, arba Viešpaties kančios, sekmadieniu, kuris sujungia Kristaus karališkojo triumfo pranašystę ir jo Kančios paskelbimą. Viešpaties įžengimo į Jeruzalę atminimas pagal senovinį paprotį švenčiamas iškilminga procesija: tikintieji giesmėmis ir gestais mėgdžioja žydų vaikus, išėjusius pasitikti Viešpaties ir giedojusius Jam „Osana“. Procesija gali būti rengiama tik vieną kartą prieš gausiai žmonių lankomas Mišias. Šioje procesijoje tikintieji nešasi palmių ar kitokių medžių šakeles. Prieš procesiją palmių ar kitos šakelės palaiminamos. Po procesijos jos saugomos namuose ir primena tikintiesiems Kristaus pergalę, kurią jie šventė procesijoje. Žodžio Liturgijoje skelbiamas Kančios pasakojimas. Programa 10 val. baroko sakralinės muzikos koncertą skirtą Verbų sekmadieniui „CANTABO DOMINO“ Atliks ansamblis „Duo Barocco“
Renata Dubinskaitė, mecosopranas Saulė Šerytė, mecosopranas Vaiva Eidukaitytė-Storastienė, vargonai
Po…