Pranešimai

Rodomi įrašai nuo Sausio, 2011

Pagerbta Elektrėnų parapijos Caritas vadovė

Sausio 27 dieną Kėdainių daugiakultūrinio centro salėje susirinko apie 100 nevyriausybinių organizacijų atstovų ir savanorių. Lietuvos „Carito“, „Maisto banko“ ir Lietuvos Raudonojo Kryžiaus savanoriams už pagalbą įgyvendinant Maisto iš intervencinių atsargų tiekimo labiausiai nepasiturintiems asmenims (MIATLNA) programą dėkojo Žemės ūkio ministras Kazys Starkevičius, viceministras Aušrys Macijauskas, Rinkos reguliavimo agentūros vadovas Paulius Lukševičius. Susirinkusius renginio dalyvius pasveikino Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas, Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius. Lietuvos "Caritas" organizacijos generalinis direktorius kun. Robertas Grigas sveikindamas pobūvio dalyvius sakė, kad "Caritas savanorių veikla parodo susiformavusią pilietinę savimonę, solidarumą su vargstančiais, kartu ji skatina nebūti abejingais ir kitus." Tarp daugelio nominuotų buvo ir Kaišiadorių vyskupijos Caritas savanorės. Žemės ūkio ministras į…

Pasaulio Jaunimo dienos Madride!

Vaizdas
Popiežius Benediktas XVI su Pasaulio Jaunimo dienų dalyviais Sidnėjuje 2008 metais

Kviečiame jaunimą (16-35 m.) dalyvauti Pasaulio Jaunimo dienose Madride (Ispanija), 2011 m. rugpjūčio mėn., drauge su Šventuoju Tėvu Benediktu XVI išgyventi būvimo krikščioniu džiaugsmą ir atrasti Visuotinės Bažnyčios patirtį.

Registraciją ir išsamesnę informaciją rasite Kaišiadorių vyskupijos Jaunimo centro svetainėje:
www.kvjc.lt

Lietuvos Laisvės Gynejų dienos minėjimas

Vaizdas

Lietuvos Laisvės Gynejų dienos minėjimas

Vaizdas

Kryžiaus kelio stotys Abromiškių ligoninei

Vaizdas
Aštuntoji stotis: Simonas Kirėnietis padeda nešti kryžių


Sausio 13 d., minint Lietuvos laisvės gynėjų dieną, į Abromiškių reabilitacinę ligoninę atvežtos 8 Kryžiaus kelio stotys (stacijos), seselių vienuolių tapytos Paparčių Betliejaus vienuolyne. Iš viso ligoninės koplyčioje numatoma pakabinti 14 kryžiaus kelio stočių nutapytų pagal bizantiškąjį ikonų stilių. Šios maldos dvasioje rašytos ikonos padės ligoniams įprasminti kančios naštą apmąstant išganingąją Jėzaus Kristaus kančią.

Sausio 13-tosios minėjimas Elektrėnų bažnyčioje

Šiais metais, sausio 13 d., minime 20-tąsias laisvės gynėjų aukos prie Vilniaus televizijos bokšto metines.
Kviečiame Jus drauge paminėti šią svarbią tautos datą:

10 val. - Šv. Mišios
11 val. - Parapijos salėje bus rodoma Kietaviškių pagrindinės mokyklos paruošta programa