Pranešimai

Rodomi įrašai nuo Gegužės, 2011

Koncertas

ELEKTRĖNŲ BAŽNYČIOS VARGONŲ PARAMOS FONDASELEKTRĖNŲ ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS KANKINIŲ KARALIENĖS BAŽNYČIABirželio 5 d., selmadienį, 9.30 val.Koncertų Elektrėnų Švč. Mergelės Marijos Kankinių Karalienėsbažnyčioje ciklas „Sekmadienio muzika“Tėvo dienaiŠv. Mišiose gieda: Valentiunos miesto ( Švedija)bažnyčios choras „Vocales“Vadovas Leif JohanssonM. K. Čiurlionio menų mokyklos mišrus chorasVadovas Romualdas GražinisProgramoje:Gražiausi Vakarų Europos ir Lietuvos kompozitorių sakraliniaikūriniai vargonams ir chorui, tradicinės švedų giesmėsKoncerto partneris – Elektrėnų meno mokyklaKoncerto rėmėjas – Lietuvos kultūros rėmimo fondas

Skelbimai

Atkreipkite dėmesį !!!, kad nuo birželio 1 d. iki rugsėjo 1 d. sekmadieniaisšv. Mišios aukojamos:8.30 val., 10 val., 19 val. Birželio 1 d. minint tarptautinę vaikų gynimo dieną,šv. Mišios aukojamos 10 val.už mūsų parapijoje pakrikštytuosius, priėmusius Pirmąją Komuniją,Sutvirtinimo Sakramentą ir visos parapijos vaikus.Birželio 5 d. Šeštinės – Viešpaties dangun žengimo iškilmė. Lietuvoje minima tėvo diena, melsimės už gyvus ir mirusius tėvus. 8.30 val. šv. Mišios už tėvus.9.30 val. Tėvo dienos proga koncertas.10 val. Šeštinių procesija ir šv. Mišios,Tėvų palaiminimas ir koncerto tesinys. 19 val. šv. Mišios už tėvus.Birželio 12 d. Sekminės – Šventosios Dvasios atsiuntimas 10 val. Sekminių procesija.Su Sekminių švente, baigiasi velykinis laikotarpis.

Naujas parapijietis

Vaizdas
2211.05.21 d. Mūsų bažnyčioje buvo pakrikštytas naujas parapijietis Simas. Sveikiname Tėvus bei Krikštatėvius.

Nauji parapijiečiai

Vaizdas
2011.05.21 d. Mūsų bažnyčioje buvo pakrikštyti du nauji parapijiečiai Vainius ir Justina. Sveikiname Tėvus bei Krikštatėvius.

Piligrimystė į Guronis

Vaizdas

Dalyvaukime atlaiduose

Nuo seno gegužės mėnuo yra skirtas Švč. M. Marijos garbei. Šį mėnesį bažnyčiose švenčiamos gegužinės pamaldos, giedama arba skaitoma Švč. M. Marijos litanija, kitos maldos. Kiekvieną gegužės mėnesio sekmadienį gegužinės pamaldos taip pat vyksta ir Guronyse. Gegužės 8 dieną (sekmadienį) Guroniu Rožinio slėpiniu kelio koplyčioje bus švenčiami šv. Juozapo Darbininko atlaidai; šia proga vyskupas J. Matulaitis pašventins šv. Juozapo Darbininko skulptūrą – statulą. Mišių pradžia - 15.30 val. Pamaldoms vadovaus Kaišiadorių vyskupas. Kviečiame dalyvauti!Elektrėnų parapijiečiai Gegužės 8 d. kviečiami važiuoti į Guronys autobusu 14.30 val. nuo Cento parduotuvės.