Pranešimai

Rodomi įrašai nuo Birželio, 2016
Vaizdas
Vaizdas
Vaizdas

Vidinio išgydymo pamaldos Vievio šv. Onos bažnyčioje

Kviečia Vievio parapijos bendruomenė birželio 9 d. (ketvirtadienį) 18.00 val. į Vidinio išgydymo pamaldas su kun. J. Reczek ir S. Dąbrowska iš Lenkijos.

Kviečiame liudyti savo tikėjimą

Kviečiame parašyti, kaip Alfa kursas, Dvasinės pratybos, malda palietė ir keičia Jūsų gyvenimą, kad padrąsintume ir paskatintume kitus artintis prie Gyvybės Šaltinio ir patys prisimintume, kada Dievo malonė turi laiką ir vietą.

Liudijimus siųskite vikarui kun. Laurynui el. paštu: layrynas@gmail.com.

Birželinės pamaldos

Vaizdas
Nuo seno birželio mėnuo yra skirtas
Švč. Jėzaus Širdies garbei.
Šį mėnesį bažnyčiose švenčiamos birželinės pamaldos, giedama Švč. Jėzaus Širdies litanija,
taip pat kitos maldos.
Mūsų bažnyčioje birželinės pamaldos vyks:
šiokiadieniais - 18.30 val.
šeštadieniais - sekmadieniais - 9.30 val.

Nuo birželio 1 d. iki rugsėjo 1 d. sekmadieniais
šv. Mišios aukojamos: 8.30 val., 10 val., 19 val.