Pamaldų tvarka Velykų Tridienyje
Pamaldų tvarka Velykų Tridienyje Elektrėnų bažnyčioje

Didysis Ketvirtadienis
 ( kovo 29 d.) šv. Mišios 
Viešpaties Paskutinės vakarienės atminimui 19 val.

Didysis Penktadienis (kovo 30 d.)
Kryžiaus kelio stočių apmąstymas 18 val.,
Viešpaties kančios pamaldos 19 val.

Didysis Šeštadienis (kovo 31 d.) nuo 9 val. kviečiame parapijiečius ateiti asmeniškai pasimelsti prie Kristaus kapo.
Velyknakčio pamaldos 21 val.
(atsinešame Krikšto žvakes ir indelį su vandeniu).

Viešpaties Prisikėlimas - Šv. Velykos (balandžio 1 d.)
Velykų ryto pamaldos 8.00 val

Antra Šv. Velykų diena (balandžio 2 d.) šv. Mišios 10 val.