Verbų sekmadienis

VERBŲ (VIEŠPATIES KANČIOS) SEKMADIENIS
(kovo 25 d.)

Didžioji savaitė prasideda Verbų, arba Viešpaties kančios, sekmadieniu, kuris sujungia Kristaus karališkojo triumfo pranašystę ir jo Kančios paskelbimą. Viešpaties įžengimo į Jeruzalę atminimas pagal senovinį paprotį švenčiamas iškilminga procesija: tikintieji giesmėmis ir gestais mėgdžioja žydų vaikus, išėjusius pasitikti Viešpaties ir giedojusius Jam „Osana“. Procesija gali būti rengiama tik vieną kartą prieš gausiai žmonių lankomas Mišias. Šioje procesijoje tikintieji nešasi palmių ar kitokių medžių šakeles. Prieš procesiją palmių ar kitos šakelės palaiminamos. Po procesijos jos saugomos namuose ir primena tikintiesiems Kristaus pergalę, kurią jie šventė procesijoje. Žodžio Liturgijoje skelbiamas Kančios pasakojimas.
Programa
10 val. baroko sakralinės muzikos koncertą skirtą Verbų sekmadieniui
CANTABO DOMINO
Atliks ansamblis
„Duo Barocco“

Renata Dubinskaitė, mecosopranas
Saulė Šerytė, mecosopranas
Vaiva Eidukaitytė-Storastienė, vargonai

Po koncerto Verbų  palaiminimas, procesija, šv. Mišios

13 val. Verbų palaiminimas, šv. Mišios

Verbų sekmadienį mūsų bažnyčioje renkamos tikslinės aukos Kunigų seminarijai ir Kaišiadorių vyskupijos sielovados centrui išlaikyti.


2018-03-25

Elektrėnai