Atgailos pamaldos


GAVĖNIOS SUSITAIKYMO
SAKRAMENTO (išpažinties) ŠVENTIMAS

MŪSŲ BAŽNYČIOJE VYKS ŠIŲ METŲ
KOVO MĖN. 23 D. 17 VAL.

Pradžia: 17 val. Dievo Žodžio liturgija
Sąžinės peržvalga
Asmeninė išpažintis
Kryžiaus kelio stočių apmąstymas
Šv. Mišios

Susitaikymo sakrameto (išpažinties) šventimui patarnaus kunigai švečiai:
Kun. Mindaugas Grenda
Kun. Gintautas Jančiauskas
Kun. Gediminas Tamošiūnas


Maloniai kviečiame parapijiečius pasinaudoti sudaryta galimybe atlikti velykinę išpažintį ir švęsti Velykas su tyra “neraugintos duonos” širdimi.