Pranešimai

Rodomi įrašai nuo Kovo, 2010

Kristaus Kančios ir Prisikėlimo švenčių tvarka

Vaizdas
Didysis Penktadienis (balandžio 2 d.) – Kryžiaus kelio stočių maldingas apmąstymas – 18.15 val.
Viešpaties Kančios pamaldos – 19 val.

Didysis Šeštadienis (balandžio 3 d.) – nuo 9 val. kviečiame parapijiečius ateiti asmeniškai pasimelsti prie velykinio Kristaus kapo.
Velyknakčio pamaldos - 21 val. Atsineškime indelį su vandeniu bei žvakę Krikšto pažadų atnaujinimui.

VELYKOS (balandžio 4 d.) – Iškilmingos Velykų ryto pamaldos – 8 val. (Procesija ir šv. Mišios)
Po šv. Mišių bus laiminami Velykų stalo valgiai.

II-oji Velykų diena (balandžio 5 d.) – 10 val. šv. Mišios.

Atgailos pamaldos

Maloniai kviečiame mielus parapijiečius į Gavėnios susitaikinimo (Išpažinties) sakramento šventimą Elektrėnų bažnyčioje


Kovo 26 d. (penktadienis)
Pamaldų pradžia: 16 val.


Išpažinčių klausys Elektrėnų ir aplinkinių parapijų kunigai.
Pamaldų metu bus giedami „Graudūs verksmai“, apmąstomos Kryžiaus kelio stotys, švenčiama Eucharistija.

Pasinaudokime sudaryta galimybe atlikti velykinę išpažintį ir švęsti Velykas su tyra „neraugintos duonos“ širdimi!

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 20-mečio paminėjimas

Vaizdas
Elektrėnų bažnyčioje

10.00 val.
Muzikinė literatūrinė kompozicija „Daina ant Tavo lūpų ir širdies, o Lietuva!“

Atlikėjai: Gražina Urbonaitė (aktorė), Dainius Puišys (baritonas), Vidas Pinkevičius ( vargonai)

10.30 val.
Šv. Mišios už Tėvynę

11.30 val.

Gėlių padėjimo padėjimo ceremonija prie paminklo žuvusiems už Lietuvos laisvę partizanams

12.00 val.

Iškilminga eisena nuo bažnyčios link miesto aikštės

12.30 val. miesto aikštėje

Iškilmingas Valstybės vėliavos pakėlimas

III Elektrėnų savivaldybės bėgimas „Nepriklausomybės mylia“

Kareiviška košė

13.30 val. Elektrėnų kultūros centre

Elektrėnų savivaldybės Tarybos veikla 2009 metais bei populiarių atlikėjų Irenos Starošaitės ir Žilvino Žvagulio koncertas

Šv. Kazimiero iškilmė

Vaizdas
Kovo 4 d. - Lietuvos globėjo šventojo Kazimiero iškilmės šv. Mišios Elektrėnų bažnyčioje bus aukojamos 10 val. ir 18 val. Prieš vakaro šv. Mišias, nuo 17 val. vyks jaunimo giesmių vakaras - šlovinimas.