2017-08-01


2017-07-31


2017-06-20

Skelbimai

Birželio 23 d. ŠVČ. JĖZAUS ŠIRDIES iškilmė. Šv. Mišios 19 val. po šv. Mišių švč. Sakramento adoracija.
Birželio 24 d. ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO GIMIMAS šv. Mišios 10 val.
Sekmadienio išvakarių šv. Mišios 19 val.
Birželio 25 d. Sekmadienio šv. Mišios 8.30 val.

14 val. kviečiame dalyvauti  šv. Mišiose Vilniaus arkikatedros aikštėje.


Liepos 2 d. 12 val. kviečiame dalyvauti padėkos šv. Mišiose Kaišiadorių katedroje. Dėkosime Dievui už pal. Teofilių Matulionį.

2017-06-16

Mielieji Elektrėnų savivaldybės gyventojai,
Birželio 25 d. pirmą kartą Lietuvos istorijoje Dievo tarnas arkivyskupas Teofilius Matulionis bus paskelbtas Palaimintuoju. Šiame istoriniame įvykyje betarpiškai galime dalyvauti kiekvienas ir taip išreikšti pagarbą šiai neeilinei asmenybei. Birželio 24 d. 16.30 val. Vyskupo ir kankinio Teofiliaus Matulionio sarkofagas bus išlydimas iš Kaišiadorių katedros į Vilniaus arkikatedrą baziliką. Planuojama, kad iškilmingas kortežas Elektrėnus ir Vievį pravažiuos apie 16.45 – 17.00 val. Šiuo laiku norinčius ir galinčius prašome rinktis šalia kelio A1 Vilnius-Kaunas: Elektrėnuose ties degaline „Circlek“ (buvusi „Statoil“). Vievyje ant pėsčiųjų tilto prie prekybos centro „Maxima“.
Pagerbimui naudosime valstybines, savivaldybės, miesto vėliavas ir kitą atributiką, derančią tokiai iškilmei (atributiką parūpinsime). Tai galimybė pabūti kartų, susitelkti bendram tikslui ir puikiai praleisti laiką.
Galinčius dalyvauti šioje pagerbimo ceremonijoje prašome registruotis elektroniniu paštu gintaras.janciauskas@gmail.com ar tel. 8 613 77042 nurodant vardą, pavardę, vietą, kurioje dalyvausite (Elektrėnai ar Vievis), iki 2017-06-20.
Elektrėnų savivaldybės meras Kęstutis Vaitukaitis

Kaišiadorių vyskupo kvietimas dalyvauti beatifikacijoje
Brangūs broliai ir seserys, Su dideliu džiaugsmu sulaukėme žinios, jog 2016 m. gruodžio 1 d. popiežius Pranciškus pripažino Garbingojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio kankinystę ir atvėrė kelią jo paskelbimui Palaimintuoju. Tai nepaprastai svarbus įvykis ne tik mūsų vyskupijai, bet ir visai Lietuvai, nes beatifikacijos iškilmės Lietuvoje bus švenčiamos pirmą kartą. Įvertindamas šio istorinio įvykio svarbą noriu Jus pakviesti gausiai dalyvauti beatifikacijos iškilmėse, kurios vyks šių metų birželio 25 d. Vilniuje. Tą sekmadienį (birželio 25 d.) Kaišiadorių vyskupijos bažnyčiose pamaldos nevyks įprastomis valandomis, nes kunigai dalyvaus beatifikacijos iškilmėse Vilniuje. Į sostinę iš Kaišiadorių katedros specialiame sarkofage bus atvežtas Garbingojo arkivyskupo kūnas. Iškilmei vadovaus Popiežiaus legatas Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas kardinolas Angelo Amato. Dalyvaus ne tik Lietuvos, bet ir kaimyninių šalių vyskupai, kunigai bei tikintieji. Vilniaus katedros aikštė bus suskirstyta sektoriais, kurie atidaromi nuo 10 val. Bus įrengti ekranai, kad stovintys toliau galėtų geriau matyti iškilmę. Programa prasidės nuo 12 val., iškilmingos šv. Mišios bus aukojamos 14 val. Katedros aikštėje. Kiekvienas iškilmių dalyvis dovanų gaus specialią piligrimo knygelę, turės galimybę melstis prie būsimojo Palaimintojo relikvijų. Birželio 26 d. sarkofagas su arkivyskupo Teofiliaus relikvijomis bus parvežtas į Kaišiadorių katedrą ir įdėtas į altorių Palaimintojo garbei skirtoje koplyčioje. Dėl organizuoto dalyvavimo ir registracijos kreipkitės į savo parapijos kleboną, nes pirmenybę turės organizuotos ir užsiregistravusios grupės. Organizuotų grupių registracija tęsiasi iki gegužės 14 dienos. Tad skubėkite registruotis. Daugiau informacijos apie organizuotą piligrimystę į beatifikacijos iškilmes jums suteiks parapijos klebonas. Tikiuosi maldos bendrystėje kartu su jumis rengtis ir drauge džiaugtis Garbingojo vyskupo ir kankinio Teofiliaus Matulionio išaukštinimu.


Vysk. Jonas Ivanauskas

2017-06-02

Vyskupo vizitacija

Šių metų gegužės mėnesį Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas Elektrėnų parapijoje atliko kanoninę vizitaciją. Gegužės 22 d. Jo Ekscelencija atvyko darbinei vizitacijai. Apžiūrėjo parapijos raštvedybą, lėšų panaudojimą, domėjosi bažnyčios ir klebonijos materialiniu stoviu. Susitiko su parapijos kunigais – mons. klebonu Jonu Sabaliausku, vikaru Tadu Pikteliu, altarista Stanislovu Čiupala. Bendravo su parapijos ekonomine ir pastoracine taryba, su parapijoje veikiančių grupių atstovais. Gegužės 28-ąją vykusioje šventinėje vizitacijoje Jo Ekscelencija teikė  ir Sutvirtinimo sakramentą 57 Elektrėnų parapijos ir 12 Kietaviškių parapijos sutvirtinamųjų. Sutvirtinimo šventė prasidėjo iškilmingu vyskupo pasitikimu šventoriuje, iškilmingai įėjus į bažnyčią klebonas mons. J. Sabaliauskas perskaitė 5-erių metų parapijos veiklos ataskaitą. Iškilmingų Šv. Mišių metu Jo Ekscelencija nestokojo gražių žodžių sutvirtinamiesiems  - linkėjo būti kelionės, o ne knygos krikščionimis, atrasti savo pašaukimą, nebijoti iššūkių ir neleisti niekam atimti jaunystės džiaugsmo.

Rimantė Jagelavičiūtė


P.S.: Šventės nuotraukas galima peržiūrėti parapijos galerijoje (nuotr. aut. Vytautas Suslavičius).

2017-05-05Kviečiame gausiai dalyvauti  Garbingojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijos iškilmėse, kurios vyks šių metų birželio 25 d. Vilniuje. Tą sekmadienį (birželio 25 d.) Kaišiadorių vyskupijos bažnyčiose pamaldos nevyks įprastomis valandomis, nes kunigai dalyvaus beatifikacijos iškilmėse Vilniuje. Į sostinę iš Kaišiadorių katedros specialiame sarkofage bus atvežtas Garbingojo arkivyskupo kūnas. Iškilmei vadovaus Popiežiaus legatas Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas kardinolas Angelo Amato.
Programa prasidės nuo 12 val., iškilmingos šv. Mišios bus aukojamos 14 val. Katedros aikštėje. Kiekvienas iškilmių dalyvis dovanų gaus specialią piligrimo knygelę, turės galimybę melstis prie būsimojo Palaimintojo relikvijų.
Iš Elektrėnų autobusai nuo bažnyčios išvyks 11 val., sustos aikštelėje prie policijos komisariato ir parduotuvės „Ikiukas“.

Dėl kelionės kreiptis į Eleną Janavičienę, tel.: 865099254

 arba Danutę Sabonienę, tel.: 860138430