Pranešimai

Alfa kursai

Vaizdas

Indrės Gaskaitės kompaktinių diskų pristatymas

Vaizdas

Knygos pristatymas

Vaizdas

Vargonų muzikos koncertas

Vaizdas

Vargonų muzikos koncertas

Vaizdas

Dėl pasiruošimo Eucharistijos sakramentui

Kviečiame susitikimui tėvus, kurių vaikai šiemet ruošis Pirmajai Komunijai Elektrėnų bažnyčioje. Elektrėnų parapijoje įprasta tvarka Pirmos Komunijos sakramentui gali ruoštis 4 klasės (pradinukai) ir vyresni. 
Pirmas susitikimas ir registracija - rugsėjo 14 d. po šv. Mišių (18.30 val.) parapijos salėje.

Kviečiame parapijos jaunimą taip pat suaugusius, kurie nėra priėmę Sutvirtinimo sakramento ir norinčius ruoštis šiemet priimti Sutvirtinimo sakramentą. Sutvirtinimo sakramentui gali ruoštis 9 klasės (I gimnazijos) moksleiviai ir vyresni. 
Pirmas susitikimas ir registracija - rugsėjo 12 d. po šv. Mišių (18.30 val.) parapijos salėje.

Eucharistiją švęsime...

Nuo rugsėjo mėnesio keičiasi šv. Mišių laikas.

Šv. Mišios bus aukojamos:

Sekmadieniais 8.30 val., suma 10 val. ir 12 val.

Šiokiadieniais 18 val.

Šeštadieniais 10 val.
Rugsėjo 1 d. šv. Mišios bus aukojamos 19 val.

Elektrėnų parapijos tituliniai atlaidai

Vaizdas

Žolinės atlaidai Pivašiūnuose

Vaizdas

Eucharistijos šventimas

Birželio 23 d. ŠVČ. JĖZAUS ŠIRDIES iškilmė. Šv. Mišios 19 val. po Mišių - Švč. Sakramento adoracija.

Birželio 24 d. ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO GIMIMAS. Šv. Mišios 10 val.

Sekmadienio išvakarių šv. Mišios 19 val.

Birželio 25 d. Sekmadienio šv. Mišios 8.30 val.
14 val. kviečiame dalyvauti šv. Mišiose Vilniaus arkikatedros aikštėje.

Liepos 2 d. 12 val. kviečiame dalyvauti padėkos už Palaimintąjį Teofilių Matulionį šv. Mišiose Kaišiadorių katedroje.