Pranešimai

Kryžius, skirtas palaimintojo Teofiliaus Matulionio garbei

Bažnyčią gyvins naujas meno kūrinys – kryžius, skirtas palaimintojo Teofiliaus Matulionio garbei 
Visada pasižyminti subtilia elegancija bei unikalumu Elektrėnų Švč. Mergelės Marijos Kankinių Karalienės bažnyčia nuo šiol savo parapijiečius džiugins dar vienu įspūdingu meno kūriniu – sukurtu menininko Alberto Lunskio kryžiumi, kurį bažnyčiai nusprendė paaukoti viena parapijiečių šeima. Šio meninko darbai džiugina elektrėniečius jau ne vienerius metus. Miesto įvažiavimą, kapines puošia meistro sukurtos skulptūros, Elektrėnų profesinio mokymo centro darbuotojai taip pat gali didžiuotis turėdami menininko sukurtą šv. Kazimiero koplystulpį, o Abromiškių bendruomenę taip pat dvasiškai praturtinta meno kūriniu. Alberto Lunskio darbai yra vertinami bei pripažinti ne tik Elektrėnų savivaldybėje, tačiau ir užsienio šalyse. Kryžiumi, kuris skirtas palaimintajam Teofiliui Matulioniui pagerbti, siekiama įkvėpti parapijiečiams dvasinės stiprybės, praskaidrinti jų kasdienybę. Parapija džiaugiasi, jog…

Šv. Mišių rugsėjo 23 d. nebus

Šį sekmadienį rugsėjo 23 d. šv. Mišių mūsų bažnyčioje nebus.  Kviečiame bendrai maldai į Kauną su Šventuoju Tėvu Pranciškumi. Sekmadienio išvakarių šv. Mišios mūsų bažnyčioje bus aukojamos rugsėjo 22 d. 18 val.

Kviečiame į švč. Sakramento adoraciją

Rugsėjo 22–23 dienomis Lietuvoje lankysis popiežius Pranciškus. Ruošiantis susitikimui su Šventuoju Tėvu kviečiame popiežiaus atvykimo išvakarėse į švč. Skaramento adoraciją, kuri prasidės po vakaro šv. Mišių 18.30 val. Melstis už popiežiaus vizitą prašant, kad Viešpats Dievas, išrinkęs jį vyriausiuoju vyskupu, saugotų jį sveiką ir tvirtą savo Bažnyčiai – šventajai Dievo tautai valdyti, o mums, jo atvykimo belaukiantiems, padėtų deramai pasiruošti ir išgirsti jo nešamą evangelinę tikėjimo, vilties ir meilės žinią.

Naujas šv. Mišių laikas

Nuo spalio mėnesio keičiasi sekmadienio šv. Mišių tvarka. Sekmadieniais šv. Mišios nuo spalio 7 d. bus aukojamos: 10 val. (suma) ir 12 val. Sekmadieniais 8.30 val. šv. Mišios nebus aukojamos.

Lietuvos vyskupų kreipimasis

Lietuvos vyskupų kreipimasis artėjant Šventojo Tėvo vizitui Lietuvoje rugsėjo 22 d. ir 23 d. (2018) Brangūs broliai ir seserys, gyvenantys Lietuvoje ir už jos ribų, Lygiai prieš 25 metus visi tapome istorinio įvykio liudininkai – pirmą kartą Popiežius apsilankė Lietuvos žemėje. Šv. Jono Pauliaus II apsilankymas tapo vienu didžiausių naujai atgimusios Lietuvos valstybės įvykių. Šiuo metu mūsų Tėvynė rengiasi istoriniam susitikimui. Su džiaugsmo virpuliu širdyje laukiame popiežiaus Pranciškaus ir rengiamės jo atvykimui. Tai bus ypatinga patirtis – pamatyti ir išgirsti Šventąjį Tėvą, kuris atvyksta aplankyti savo bendruomenės Baltijos šalyse. Katalikų Bažnyčios vadovas ketina susitikti ne tik su tikinčiaisiais, bet ir su visais geros valios žmonėmis, kuriems yra svarbios žmogiškosios vertybės, žmogaus prigimtinių teisių apsauga bei pagalba patiems vargingiausiems. Popiežiaus vizitas mūsų šalyje – labai svarbi tikėjimo ir vilties sustiprinimo proga bei demokratinės visuomenės pamatų tvir…

Atlaidai Elektrėnuose

Kaip ir kasmet atėjus vasaros pabaigai, taip ir šiemet rugpjūčio 26-ąją Elektrėnų parapija šventė titulinius Švč. Mergelės Marijos Kankinių Karalienės atlaidus. Po ankstyvųjų Šv. Mišių ir Švč. Sakramento adoracijos parapijos tikintieji rinkosi klausytis Kauno valstybinio choro (vad. Petras Bingelis) atliekamos giesmių pynės Marijai. Iškilmingoms Šv. Mišioms ir Eucharistinei procesijai vadovavo svečias kunigas Mozė Mitkevičius.  Šv. Mišių metu kun. M. Mitkevičius pašventino naują Prisikėlusio Kristaus vėliavą ir du – Šv. Motinos Teresės bei Pal. Teofiliaus Matulionio – paveikslus. Vėliavą Elektrėnų bažnyčiai padovanojo dailininkė – tekstilininkė Margarita Čepukienė, o 3 paveikslus, iš kurių vienas jau puošia bažnyčios raštinę, dailininkas Andrius Zakarauskas. Pirmasis – „Palaimintasis Teofilius Matulionis“. Paveikslo pagrindas – „suodžių juodos“ spalvos dažas, kuris yra tarsi nuoroda į tuometines nuotaikas. Tačiau Teofiliaus veidas aiškiai apibrėžtas skleidžiamos vidinės šviesos horizon…

Šv. Mišių laikas

Nuo rugsėjo 1 dienos keičiasi sekmadienio šv. Mišių laikas.

Šv. Mišios sekmadieniais bus aukojamos 8.30 val., 10 val. (suma) ir 12 val.

Paveikslai ir vėliava

Vaizdas
“Palaimintasis Teofilius Matulionis” 2018 aliejus, drobė 55x80

Yra toks dažas, pavadinimu “suodžių juoda”, kuris ir tapo bene pagrindinė ašis supamos erdvės aplink portretą. Ta suodina spalva, lyg nuoroda į tas vietų nuotaikas, kuriose buvo kalinamas, kilnojamas Palaimintasis Teofilius Matulionis. Suodinas rūkas gaubiantis Jo patirties įtapytą veidą. Portretas aiškiai apibrėžtas skleidžiamos vidinės šviesos horizontaliame formate. Tai klasikinis portretas su šiek tiek išdidinta proporcija, norint pabrėžti Teofiliaus svarbą. Jo svarba turėtų būti aiški net neuždėjus vyskupo atributų, o tik su suodinais marškiniais ir melancholišku žvilgsniu į kupiną nerimo pusę. 
“Šv. Motina Teresė iš Kalkutos” 2018 drobė, aliejus 70x60
Portreto idėjos pasirinkimą padiktavo Šv. Motinos Tereses apibūdinimas, kaip “Šventoji iš tamsos”. Šviesus spindulys atsirandantis neapibrėžtoje tamsioje erdvėje. Pasirinkau gan klasikinį jos atvaizdą suglaustomis rankomis. Pats portretas formate šiek tiek nuleistas žemy…

ATLAIDAI

Vaizdas

Varpų krikštas

Vaizdas
Š. m. Liepos 6-oji Elektrėnų parapijai ypatinga diena. Šią dieną ne tik kartu su visa Lietuva šventėme karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną, bet ir džiaugiamės naujais, iš Jano Felčinski‘o (Jan Felczyński)liejyklos atkeliavusias ir jau pašventintais varpais, dedikuotais Palaimintajam Teofiliui Matulioniui, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo šimtmečiui ir Lietuvos globėjui Šventajam Kazimierui.  Iškilmių dieną bažnyčia buvo išpuošta Janinos Piraškevičienės ir jos komandos rankų darbo puokštėmis, į šventines Mišias rinkosi tiek parapijiečiai, tiek miesto svečiai. Iškilmingas Šv. Mišias Valstybės dieną koncelebravo J. E. Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas, vyskupas emeritas Juozas Matulaitis ir vyskupas nominantas Algirdas Jurevičius. Šia proga į svečius atvyko ir buvęs Elektrėnų, dabar Punsko parapijos vikaras Marius Talutis.  Šv. Mišių pabaigoje vyskupo J. Ivanausko pašventinti trys naujieji varpai pirmą kartą suskambo mūsų parapijos žmonėms. Vyskupas ordinaras išreiškė viltį, kad šie …