Pranešimai

Varpų krikštas

Vaizdas
Š. m. Liepos 6-oji Elektrėnų parapijai ypatinga diena. Šią dieną ne tik kartu su visa Lietuva šventėme karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną, bet ir džiaugiamės naujais, iš Jano Felčinski‘o (Jan Felczyński)liejyklos atkeliavusias ir jau pašventintais varpais, dedikuotais Palaimintajam Teofiliui Matulioniui, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo šimtmečiui ir Lietuvos globėjui Šventajam Kazimierui.  Iškilmių dieną bažnyčia buvo išpuošta Janinos Piraškevičienės ir jos komandos rankų darbo puokštėmis, į šventines Mišias rinkosi tiek parapijiečiai, tiek miesto svečiai. Iškilmingas Šv. Mišias Valstybės dieną koncelebravo J. E. Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas, vyskupas emeritas Juozas Matulaitis ir vyskupas nominantas Algirdas Jurevičius. Šia proga į svečius atvyko ir buvęs Elektrėnų, dabar Punsko parapijos vikaras Marius Talutis.  Šv. Mišių pabaigoje vyskupo J. Ivanausko pašventinti trys naujieji varpai pirmą kartą suskambo mūsų parapijos žmonėms. Vyskupas ordinaras išreiškė viltį, kad šie …

Naujieji Elektrėnų bažnyčios Varpai laukia krikšto

Vaizdas
Naujieji  Elektrėnų bažnyčios Varpai laukia krikšto
Birželio 22 d. į Elektrėnų Švč. Mergelės Marijos Kankinių Karalienės bažnyčią išLenkijos, Przemyslo mieste esančiosJano Felčinski‘o (Jan Felczyński) varpų liejimo firmos atvežti naujieji trys varpai, dedikuoti Lietuvos valstybės atkūrimo 100-čiui, Lietuvos globėjui Šv. Kazimierui ir pal. Teofiliui Matulioniui, jau pastatyti bažnyčioje ir laukia krikšto.  Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną  LIEPOS 6-ąją 10 val. juos konsekruos J. E. Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas.  Kviečiame melstis ir švęsti kartu!
Silvija BIELSKIENĖ
Elektrėnų bažnyčios varpas
Elektrėnų Švč. Mergelės Marijos Kankinių Karalienės bažnyčioje beveik ketvirtį amžiaus skamba vienintelis 500 kg sveriantis varpas, atvežtas iš Pivašiūnų 1996 balandžio 18 d. Raudonarmiečiams užėmus Karaliaučių ir naikinant viską, kas vokiška, varpas buvo paskandintas viename iš miesto kanalų. Iš kareivių sužinojęs ir jiems užmokėjęs, vienas kaunietis su karių pagalba varpą iškėlė …

VARPŲ ISTORIJA

„Niekados neklausk, kam skambina varpai, – jie skamba tau“ (John Donne)  Šių metų sausyje Elektrėnų Švč. Mergelės Marijos Kankinių Karalienės parapijos ekonominė taryba paskelbė apie renkamą paramą naujų bažnyčios varpų liejimui, kurie būtų dedikuoti Lietuvos valstybės atkūrimo 100-čiui, Lietuvos globėjui Šv. Kazimierui, ir pal. Teofiliui Matulioniui.  Ir štai – VARPAI JAU ELEKTRĖNUOSE!  Su džiaugsmu pranešame, jog birželio 22 d. į Elektrėnų Švč. Mergelės Marijos Kankinių Karalienės bažnyčią iš Lenkijos, Przemyslo mieste esančios Jano Felčinski‘o (Jan Felczyński) varpų liejimo firmos jau atkeliavo nauji ir laukti varpai, kuriuos - Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną LIEPOS 6-ąją 10 val. - konsekruos J. E. Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas. Kviečiame melstis ir švęsti kartu!  Silvija BIELSKIENĖ  Garbinu, sušaukiu, suburiu, apraudu, papuošiu...  Trumpai prisiminkime varpų atsiradimo Lietuvoje kelią, jų paskirtį, tremtį, išgyvenimus, pasivaikščiodami Gintauto Žalėno knygos „Kaišia…

VARPAI JAU ELEKTRĖNUOSE

Su  džiaugsmu pranešame, jog  birželio 22 d. į mūsų bažnyčią iš Januš ir Macej Felčinski varpų liejyklos jau atkeliavo nauji ir laukti varpai, dedikuoti Lietuvos valstybei, šventajam Kazimierui ir palaimintajam Teofiliui vyskupui, kankiniui. Varpus konsekruos Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną – liepos 6-ąją – 10 val. J. E. vyskupas Jonas Ivanauskas. Kviečiame melstis ir švęsti kartu!

Nuotraukos

REGISTRACIJA Į SUSITIKIMĄ SU POPIEŽIUMI

Vaizdas
Prieš atidarant elektroninę registraciją oficialioje Popiežiaus vizito internetinėje svetainėje, vyksta išankstinė registracija parapijose. Tokiu būdu yra sudaromos grupės, kurios į susitikimą vyks kartu ir galės būti viename sektoriuje.  SVARBU: Jei žmogus užsiregistruoja iš anksto į šias grupes, registruotis internetinėje svetainėje pačiam nebereikia. 
Dėl išankstinės registracijos į šv. Mišias Kaune (rugsėjo 23 d.) kreiptis į Eleną Janavičienę,  tel. 865099254 arba Danutę Sabonienę, tel. 860138430. Dėl išankstinės registracijos į jaunimo susitikimą su popiežiumi (rugsėjo 22 d.) kreiptis į Agnę Butkutę, tel. 865449664

MALDA LAUKIANT ŠVENTOJO TĖVO VIZITO

Vaizdas
Rugsėjo 22–23 dienomis Lietuvoje lankysis popiežius Pranciškus. Vykstant įvairiems pasiruošimo darbams prie jų savo malda prisidėti kviečiami ir visi tikintieji.
Melskime už mūsų Šventąjį Tėvą Pranciškų, kad Viešpats Dievas, išrinkęs jį vyriausiuoju vyskupu, saugotų jį sveiką ir tvirtą savo Bažnyčiai – šventajai Dievo tautai valdyti, o mums, jo atvykimo belaukiantiems, padėtų deramai pasiruošti ir išgirsti jo nešamą evangelinę tikėjimo, vilties ir meilės žinią. 

Adoracija

Vaizdas

Gyvybės diena

Vaizdas

Piligriminė kelionė

Vaizdas
Maloniai kviečiame balandžio 15 d. dalyvauti piligriminėje kelionėje į Kaišiadorių Kristaus Atsimanymo katedrą.
17.00 val. Švenčiausio sakramento adoraciją, dvasinio pokalbio bei išpažinties galimybė.
18.00 val. Šv. Mišios prie pal. Teofiliaus sarkofago aukotojų intencijomis.
Išvykstame 16 val. iš aikštelės prie Elektrėnų bažnyčios, sustosime aikštelėje prie Elektrėnų policijos komisariato ir prie parduotuvės „Ikiukas“.
Dėl kelionės kreiptis į Eleną Janavičienę,tel. 865099254
                                       Danutę Sabonienę, tel. 860138430

Piligriminis žygis Alytus-Pivašiūnai-Onuškis-Trakai

Vaizdas