Pranešimai

ŠVIESAUS LIŪDESIO GIESMĖS

Vaizdas

Vėlinės

Vaizdas

Šeimadienis

Vaizdas
Šeima-  tėtis, mama, vaikai ...   Bažnyčia-  visų Dievo vaikų šeima ... Šeimadienis - popietė visai bažnyčios bendruomenei
Spalio 14 dieną po Šv. Mišiųparapijos salėje kviečiame dalintis tikėjimu ir kartu žiūrėti filmą,,Dievas nėra miręs''

Alfa kursas

Vaizdas
Ar  Dievas yra ?  Ne. Taip. Galbūt ... 
Elektrėnų Švč. Mergelės Marijos Kankinių Karalienės bažnyčioje vėl organizuojamas alfa  kursas:  Kam?-kiekvienam, kuris turi klausimų ir ieško ... 
Kada?trečiadieniais 19 val. nuo spalio 10 dienos.
Kur?- parapijos salėje.
Kaip?-demonstruojama video paskaita, po josprie arbatos puodelio diskutuojama apiepaskaitoje keltus klausimus :) Paklausti ir registruotis: tel. 8 650 19852, 8 687 83 693

Kryžius, skirtas palaimintojo Teofiliaus Matulionio garbei

Bažnyčią gyvins naujas meno kūrinys – kryžius, skirtas palaimintojo Teofiliaus Matulionio garbei 
Visada pasižyminti subtilia elegancija bei unikalumu Elektrėnų Švč. Mergelės Marijos Kankinių Karalienės bažnyčia nuo šiol savo parapijiečius džiugins dar vienu įspūdingu meno kūriniu – sukurtu menininko Alberto Lunskio kryžiumi, kurį bažnyčiai nusprendė paaukoti viena parapijiečių šeima. Šio meninko darbai džiugina elektrėniečius jau ne vienerius metus. Miesto įvažiavimą, kapines puošia meistro sukurtos skulptūros, Elektrėnų profesinio mokymo centro darbuotojai taip pat gali didžiuotis turėdami menininko sukurtą šv. Kazimiero koplystulpį, o Abromiškių bendruomenę taip pat dvasiškai praturtinta meno kūriniu. Alberto Lunskio darbai yra vertinami bei pripažinti ne tik Elektrėnų savivaldybėje, tačiau ir užsienio šalyse. Kryžiumi, kuris skirtas palaimintajam Teofiliui Matulioniui pagerbti, siekiama įkvėpti parapijiečiams dvasinės stiprybės, praskaidrinti jų kasdienybę. Parapija džiaugiasi, jog…

Šv. Mišių rugsėjo 23 d. nebus

Šį sekmadienį rugsėjo 23 d. šv. Mišių mūsų bažnyčioje nebus.  Kviečiame bendrai maldai į Kauną su Šventuoju Tėvu Pranciškumi. Sekmadienio išvakarių šv. Mišios mūsų bažnyčioje bus aukojamos rugsėjo 22 d. 18 val.

Kviečiame į švč. Sakramento adoraciją

Rugsėjo 22–23 dienomis Lietuvoje lankysis popiežius Pranciškus. Ruošiantis susitikimui su Šventuoju Tėvu kviečiame popiežiaus atvykimo išvakarėse į švč. Skaramento adoraciją, kuri prasidės po vakaro šv. Mišių 18.30 val. Melstis už popiežiaus vizitą prašant, kad Viešpats Dievas, išrinkęs jį vyriausiuoju vyskupu, saugotų jį sveiką ir tvirtą savo Bažnyčiai – šventajai Dievo tautai valdyti, o mums, jo atvykimo belaukiantiems, padėtų deramai pasiruošti ir išgirsti jo nešamą evangelinę tikėjimo, vilties ir meilės žinią.

Naujas šv. Mišių laikas

Nuo spalio mėnesio keičiasi sekmadienio šv. Mišių tvarka. Sekmadieniais šv. Mišios nuo spalio 7 d. bus aukojamos: 10 val. (suma) ir 12 val. Sekmadieniais 8.30 val. šv. Mišios nebus aukojamos.

Lietuvos vyskupų kreipimasis

Lietuvos vyskupų kreipimasis artėjant Šventojo Tėvo vizitui Lietuvoje rugsėjo 22 d. ir 23 d. (2018) Brangūs broliai ir seserys, gyvenantys Lietuvoje ir už jos ribų, Lygiai prieš 25 metus visi tapome istorinio įvykio liudininkai – pirmą kartą Popiežius apsilankė Lietuvos žemėje. Šv. Jono Pauliaus II apsilankymas tapo vienu didžiausių naujai atgimusios Lietuvos valstybės įvykių. Šiuo metu mūsų Tėvynė rengiasi istoriniam susitikimui. Su džiaugsmo virpuliu širdyje laukiame popiežiaus Pranciškaus ir rengiamės jo atvykimui. Tai bus ypatinga patirtis – pamatyti ir išgirsti Šventąjį Tėvą, kuris atvyksta aplankyti savo bendruomenės Baltijos šalyse. Katalikų Bažnyčios vadovas ketina susitikti ne tik su tikinčiaisiais, bet ir su visais geros valios žmonėmis, kuriems yra svarbios žmogiškosios vertybės, žmogaus prigimtinių teisių apsauga bei pagalba patiems vargingiausiems. Popiežiaus vizitas mūsų šalyje – labai svarbi tikėjimo ir vilties sustiprinimo proga bei demokratinės visuomenės pamatų tvir…

Atlaidai Elektrėnuose

Kaip ir kasmet atėjus vasaros pabaigai, taip ir šiemet rugpjūčio 26-ąją Elektrėnų parapija šventė titulinius Švč. Mergelės Marijos Kankinių Karalienės atlaidus. Po ankstyvųjų Šv. Mišių ir Švč. Sakramento adoracijos parapijos tikintieji rinkosi klausytis Kauno valstybinio choro (vad. Petras Bingelis) atliekamos giesmių pynės Marijai. Iškilmingoms Šv. Mišioms ir Eucharistinei procesijai vadovavo svečias kunigas Mozė Mitkevičius.  Šv. Mišių metu kun. M. Mitkevičius pašventino naują Prisikėlusio Kristaus vėliavą ir du – Šv. Motinos Teresės bei Pal. Teofiliaus Matulionio – paveikslus. Vėliavą Elektrėnų bažnyčiai padovanojo dailininkė – tekstilininkė Margarita Čepukienė, o 3 paveikslus, iš kurių vienas jau puošia bažnyčios raštinę, dailininkas Andrius Zakarauskas. Pirmasis – „Palaimintasis Teofilius Matulionis“. Paveikslo pagrindas – „suodžių juodos“ spalvos dažas, kuris yra tarsi nuoroda į tuometines nuotaikas. Tačiau Teofiliaus veidas aiškiai apibrėžtas skleidžiamos vidinės šviesos horizon…