Pranešimai

ŠEIMADIENIS

Vaizdas

PAMALDŲ TVARKA KALĖDŲ LAIKOTARPYJE

Gruodžio 24 d. (pirmadienis) -  Šv. Kūčių ryto Šv. Mišios - 10 val.

ŠV. KALĖDŲ NAKTIES-PIEMENĖLIŲ ŠV. MIŠIOS - 21 val. Melsimės už vaikus ir šeimas.

Gruodžio 25 d. (antradienis) -  ŠV. KALĖDŲ RYTO ŠV. MIŠIOS - 9 val. Melsimės už vaikus ir šeimas.

Gruodžio 26 d. (trečiadienis) – Antroji Kalėdų diena
Šv. Stepono kankinio šventė, Šv. Mišios – 10 val.

Gruodžio 27 d. (ketvirtadienis) – Šv. Jono, apaštalo ir evangelisto šventė, Šv. Mišios – 18 val.  Šv. Mišių metu  laiminamas vynas.

Gruodžio 28 d. (penktadienis) – Nekaltieji  Vaikeliai, kankiniai Šv. Mišios 18val.,

Gruodžio 29 d. (šeštadienis) – Kalėdų penktoji diena Šv. Mišios 10 val.

Gruodžio 30 d. (sekmadienis) – ŠVENTOJI ŠEIMA: Jėzus, Marija ir JuozapasMelsimės prašydami Dievo palaimos mūsų šeimoms. Šv. Mišios 10 ir 12 val. Po 10 val Šv. Mišių padėka už 2018 m.
Gruodžio 31 d. (pirmadienis) - Šv. Mišios – 18 val.

Sausio 1 d. (antradienis - Naujieji Metai)
Švč. M. Marijos, Dievo Gimdytojos iškilmė Šv. Mišios 12 val. Švč. M. Marijos, Dievo Gimdytoj…

Adventinės muzikos koncertas

Vaizdas

Advento rekolekcijos jaunimui

Gruodį Elektrėnų parapijos jaunuoliai pradėjo ruošdami savo širdis artėjančiam Kristaus gimimo stebuklui. Diena prasidėjo nuo staigmenos, nes pamačius į parapijos salę ateinantį muzikos mokytoją Česlovą Kriščiūną, kuris kartu atsigabeno gausybę instrumentų, turbūt ne vienoje galvoje gimė klausimas "tai kas gi čia dabar vyks?" O vyko štai kas - artimiau susipažinome su liaudiškomis advento tradicijomis ir svečio atsinešti instrumentai neilgai trukus skambėjo jaunuolių rankose pritardami lietuviškoms advento dainoms. Taip pat sulaukėme ir antrojo svečio - kunigo Kęstučio Dvarecko, kuris savo mokymais liudijo Dievo meilę mums. Vėliau, padedant Širvintų parapijos choreliui kartu šlovinome Dievą giesmėmis. Šlovinimo metu buvo galimybė priimti Viešpaties Gailestingumą ir atlikti susitaikinimo Sakramentą, o galiausiai viską vainikavo Šventosios Mišios. Elektrėnų parapijos jaunimas nuoširdžiai dėkoja svečiams už prasmingai praleistą laiką bei pripildytas širdis.
Nuotraukos

Elektrėnuose vyko KVŠC rekolekcijos

Vaizdas
Elektrėnuose vyko KVŠC rekolekcijos! Prasmingai ir jautriai adventas prasidėjo Elektrėnų dekanate. Gruodžio pirmąjį šeštadienį Elektrėnų Švč. Mergelės Marijos Kankinių Karalienės bažnyčioje vyko rekolekcijos Kaišiadorių vyskupijos šeimos centro (KVŠC) šeimoms ir savanoriams.  KVŠC vadovė J.Bernatonienė išklausė, kuo gyvena vyskupijos šeimos centrų koordinatoriai Širvintose, Želvoje, Vievyje, Elektrėnuose. Buvo  peržvelgti svarbiausi šeimos institutą liečiantys klausimai, pažymėtos būsimos  veiklos gairės.  Kiek vėliau rinkosi Elektrėnų parapijos ,,alfa" kurso komanda,- gausiausi šių rekolekcijų dalyviai. Čia pat, tik kitoje salėje, vyko Elektrėnų jaunimo, besiruošiančio Sutvirtinimo sakramentui, rekolekcijos... Jų pradžioje, tarsi įvade, buvo smalsu pasiklausyti Česlovo Kriščiūno, svečio iš Kaišiadorių, giedamų adventinių giesmių ir pagiedoti drauge. Vėliau prasidėjo svarbiausia rekolekcijų veikla- kun. L.Visocko konferencija apie džiaugsmą šeimoje ir mąstymas tyloje. Kiekvienas sav…

Chorų festivalis šv. Cecilijos garbei

Š. m. lapkričio 25 d. 13 val. Elektrėnų švč. Mergelės Marijos Kankinių Karalienės bažnyčioje vyko III chorų festivalis šv. Cecilijos garbei, kuriame dalyvavo Elektrėnų meno mokyklos Jaunučių ir Jaunių chorai (vad. A. Balnionytė), Nemenčinės muzikos mokyklos vokalinis ansamblis (vad. R. Juknevičius), Nemenčinės muzikos mokyklos choras (vad. R. Juknevičius), Elektrėnų švč. Mergelės Marijos Kankinių Karalienės parapijos vaikų choras (vad. R. Striškaitė), Elektrėnų savivaldybės vokalinis moterų ansamblis (vad. A. Balnionytė) bei Elektrėnų kultūros centro vokalinis moterų ansamblis "Eldija" (vad. A. Balnionytė).  Kiekvienas kolektyvas atliko po du kūrinius, o festivalio pabaigoje visi kolektyvai susijungė į bendrą jungtinį chorą ir atliko vieną religinę giesmę bei L. Vilkončiaus dainą "Mano vardas - Lietuva", taip pagerbdamas tiek šv. Ceciliją - muzikantų, dainininkų, vargonininkų, muzikos instrumentų gamintojų bei poetų globėją, tiek savo skambiais balsais paminėdamas…

Šeimadienis

Vaizdas

ŠVIESAUS LIŪDESIO GIESMĖS

Vaizdas

Vėlinės

Vaizdas

Šeimadienis

Vaizdas
Šeima-  tėtis, mama, vaikai ...   Bažnyčia-  visų Dievo vaikų šeima ... Šeimadienis - popietė visai bažnyčios bendruomenei
Spalio 14 dieną po Šv. Mišiųparapijos salėje kviečiame dalintis tikėjimu ir kartu žiūrėti filmą,,Dievas nėra miręs''